Pritarė įmonių steigimui virtualioje buveinėje
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė siū­ly­mui, kad įmo­nių stei­gė­jai ga­lė­tų pa­si­rink­ti fi­zi­nę ar vir­tua­lią bu­vei­nę. Sei­mui pri­ta­rus, bus ga­li­ma steig­ti įmo­nes, ku­rios ne­tu­rė­tų fi­zi­nio pa­tal­pų ad­re­so.

Taip norima supaprastinti juridinių asmenų steigimą. Ūkio ministerija nurodo, kad įteisinusi virtualią buveinę, Lietuva taptų viena pirmųjų tokių šalių pasaulyje. Pasak ministerijos, šiuo metu neaišku, kiek tam reikės papildomų valstybės biudžeto ir kitų valstybės įstaigų lėšų.

Registrų centro išankstiniais skaičiavimais, Juridinių asmenų registro ir Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos pakeitimams reikėtų apie 20–30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, o Registrų centro tvarkomiems registrams ir informacinėms sistemoms adaptuoti – nuo 400 tūkst. eurų.

IT sektoriaus ir užsienio investuotojų atstovai anksčiau teigiamai vertino šią iniciatyvą. Informacinių technologijų asociacijos „Infobalt“ direktorius Paulius Vertelka teigė, kad galimybė įsteigti įmonę nereikalaujant „fizinės pašto dėžutės“ panaikins dar vieną biurokratinę kliūtį verslo plėtrai. Asociacijos „Investuotojų forumas“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė pabrėžė, jog virtuali verslo buveinė gali būti „visiškai netolima viso verslo ateitis“.

Šiuo metu steigiant įmonę jos buveinė yra nustatoma pagal patalpų adresą. Dėl to nekilnojamojo turto neturintys įmonių steigėjai turi kreiptis į asmenis, turinčius patalpas ir gauti jų sutikimą registruoti įmonę. Pasirinkus virtualią buveinę turėtų būti nurodomas tik suteiktas elektroninio pristatymo dėžutės adresas Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo informacinėje sistemoje. Virtualios buveinės pasirinkimas palengvintų ir komunikaciją su valstybės institucijomis ir kitais asmenimis. Šiuo metu komunikacija dažnai yra neefektyvi, nes įmonių valdymo organai dažnai faktiškai nedirba registruotoje buveinėje.