Prie „Rb Rail“ vairo stoja finansininkas
Bend­ros įmo­nės „Rb Rail“ Ste­bė­to­jų ta­ry­ba pa­sky­rė Ig­ną De­gu­tį lai­ki­nai ei­ti įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas, kai iš bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės ir val­dy­bos pir­mi­nin­kės par­ei­gų pa­si­trau­kus Bai­bai An­dai Ru­be­sai.

„Bendrovė toliau veikia visu pajėgumu ir tęsia visų geležinkelio ruožų detalų techninį projektavimą. Šiuo metu esame susitelkę ties ilgalaikių „Rail Baltica“ verslo, eksploatacijos ir infrastruktūros valdymo planų, lemsiančių projekto sėkmę ateityje, pabaigimu“,– teigė Ignas Degutis. „Be to, toliau dirbame siekdami užtikrinti ilgalaikį „Rail Baltica“ projekto finansavimą ir tvarų bendros įmonės finansavimo modelį 2019 – 2020 metams“.

Kaip pranešime cituojamas laikinasis direktorius, vertinamas buvusios direktorės darbas: „Vadovaudama „RB Rail“ Baiba Rubesa subūrė motyvuotų ir daug žinių turinčių profesionalų komandą, sukūrė efektyvias bei skaidrias organizacines ir pirkimų struktūras“.

„Rail Baltica“ projektas pasiekė projektavimo stadiją visose trijose Baltijos šalyse. Taip pat 2017 m. Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentai ratifikavo tarpvyriausybinę sutartį, patvirtinančią ilgalaikius įsipareigojimus dalyvauti projekto įgyvendinime. Trečiasis CEF (Connecting Europe Facility) dotacijos susitarimas buvo pasirašytas, juo ir kitomis dotacijos sutartimis projekto reikmėms skirta daugiau nei 800 mln. eurų.