Prezidentė pasirašė įstatymus dėl SGD terminalo laivo išpirkimo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė įsta­ty­mų pa­tai­sas, at­ve­rian­čias ke­lią Lie­tu­vai iki 2024 me­tų pa­bai­gos iš­pirk­ti da­bar nuo­mo­ja­mą su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo lai­vą-sau­gyk­lą „In­de­pen­den­ce“ bei su­kur­ti re­gio­ni­nę du­jų rin­ką.

Prezidentūros teigimu, SGD terminalas nutraukė Rusijos bendrovės „Gazprom“ monopolį, tiekiant gamtines dujas Baltijos valstybėms, taip pat sudarė sąlygas bendradarbiauti su Norvegijos, JAV, kitų šalių kompanijomis. Diversifikavus dujų tiekimą, jos Lietuvoje pigo labiau nei kitose Europos valstybėse.

Seimas antradienį leido išpirkti terminalo laivą-saugyklą. Iki 2024 metų pabaigos pasibaigs laivo nuomos iš Norvegijos bendrovės „Hoegh LNG“ sutartis.

Sprendimas dėl išpirkimo sudaro sąlygas terminalo veiklos sąnaudas mažinti nuo 66 mln. iki 43 mln. eurų per metus – jas nuo 2019 metų optimaliai išdėstant iki 2044 metų pabaigos.

Valstybės valdoma terminalo operatorė, bendrovė „Klaipėdos nafta“ jau įsteigė atskirą Klaipėdos SGD tarnybą, kuri rūpinsis Klaipėdos terminalo kaštų mažinimu, SGD eksportu į trečiąsias šalis, bunkeravimo ir kitais su terminalo veikla susijusiais klausimais.

Lietuvai ketinant išpirkti laivą-saugyklą, „Klaipėdos nafta“ planuoja skolintis iki 308 mln. eurų, o Vyriausybė suteiktų valstybės garantiją.