Prezidentė pakviesta į Davosą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ga­vo kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ki­tą­met sau­sį Da­vo­se vyk­sian­čia­me Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me.

Lietuvos vadovė su kitais Europos Sąjungos lyderiais kviečiama dalyvauti diskusijose apie Europos ateitį ir jai kylančius iššūkius, trečiadienį pranešė prezidentės spaudos tarnyba.

„Europos ateitis bus pagrindinė programos tema. Jūsų ir Lietuvos įžvalgos, kaip sėkmingai judėti į priekį įveikiant kritinius iššūkius ir įgyvendinant reformas, bus esminės diskusijose“, – rašoma forumo įkūrėjo profesoriaus Klauso Schwabo laiške D. Grybauskaitei.

Pasaulio ekonomikos forumas vyks sausio 22–25 dienomis. Jo tema – „Globalizacija 4.0: formuojant globaliąją architektūrą ketvirtosios industrinės revoliucijos amžiuje“. Lietuvos vadovė į didžiausią pasaulyje neformalų forumą kviečiama ketvirtą kartą.