Pramonė auga
Pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir par­da­vi­mai Lie­tu­vo­je pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų sau­siu-bir­že­liu, pa­ly­gi­na­mo­sio­mis kai­no­mis pa­di­dė­jo 5,4 proc., iki 10,7 mlrd. eu­rų. 

Nepašalinus darbo dienų skaičiaus įtakos, metinis pramonės augimas buvo 4,9 proc., pranešė Statistikos departamentas. Vien birželio mėnesį, palyginti su geguže, pramonės gamyba ir pardavimai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 0,8 proc., iki 1,9 mlrd. eurų (nepašalinus – 0,2 proc.). Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcija per metus, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 5,7 proc., tik apdirbamosios gamybos produkcija – 5,8 proc., apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą, produkcija – 7,3 procento. Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas per metus padidino labiausiai Baltijos šalyse, mažiausiai jas kilstelėjo Estijos gamintojai. Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, praėjusį mėnesį, palyginti su pernai birželiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas padidino 8,7 proc., Latvijos – 4,3 proc., Estijos – 2,9 procento. Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) parduota Lietuvos pramonės produkcija brango 0,5 proc., Latvijos – 1,0 proc., Estijos – 0,7 procento.