Prabangios patalpos pirkėjų nesurado
Vėl ne­at­si­ra­do no­rin­čių pirk­ti bu­vu­sių Dar­bo par­ti­jos, šv. Ro­ko li­go­ni­nės pa­sta­tų Vil­niu­je bei poil­sio na­mų „Jū­ros vil­nis“ Pa­lan­go­je. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės skelb­tuo­se auk­cio­nuo­se šią sa­vai­tę ne­už­si­re­gis­tra­vo nė vie­nas da­ly­vis.

„Registracija evarzytines.lt baigėsi, tačiau užsiregistravusių nėra. Tokiu atveju šių trijų objektų aukcionas neįvyko“, – BNS informavo savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Dermantė.

Už buvusią šv. Roko slaugos ligoninę su žemės sklypu Tyzenhauzų gatvėje, netoli Rasų kapinių, prašyta daugiau nei 2,6 mln. eurų, už buvusias Darbo partijos patalpas Gedimino prospekte – 1,4 mln. eurų, o už Vilniaus savivaldybės poilsio namus „Jūros vilnis“ Palangoje – 1,8 mln. eurų.

Už Vilniaus savivaldybės poilsio namus „Jūros vilnis“ Palangoje – 1,8 mln. eurų.

Be šių objektų, aukcione taip pat siūlyta įsigyti žemės sklypų, butų ir kitų objektų.

Tai buvo jau trečiasis Darbo partijos patalpų aukcionas – paskutiniame 2017-ųjų lapkritį jų pradinė buvo tokia pati. Jos parduodamos, 2017-ųjų balandį miesto tarybai nusprendus, kad patalpos politinėms partijoms Vilniuje nebebus suteikiamos nemokamai, jas bus privalu nuomotis rinkos kaina.

4 aukštų poilsio namai „Jūros vilnis“ su sklypu įsikūrę Vytauto gatvėje, Tiškevičiaus rūmų parko kaimynystėje, juose yra 78 kambariai. Anksčiau jie buvo parduodami už daugiau nei 4 mln. eurų.

19 amžiaus pabaigoje statytą pastatą, kuriame ilgą laiką veikė Vilniaus universitetinė slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninė, vėliau pavadinta šv. Roko vardu, pernai bandyta parduoti už 2,9 mln. eurų.

Pastatą 1881 metais pastatė viena žymiausių LDK didikų giminių – Tyzenhauzai, čia įkūrę vieną pirmųjų akių ligoninių Vilniuje. Tinklapis pamirsta.lt skelbia, kad tai gražūs trijų aukštų neorenesanso stiliaus rūmai, nors ir apdūlėję, bet dar nepraradę savo grožio. Jie tinka daugiabučiui arba visuomeninės paskirties pastatui.

Nuo 2015 metų gegužės, kai slaugos ligoninė persikraustė į buvusią Antakalnio vaikų polikliniką, pastatas stovi tuščias.