Po skandalingo tyrimo dėl pinigų plovimo „Swedbank“ pateikė savo komentarą
„Swed­bank“ ne­ga­li ko­men­tuo­ti in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su kon­kre­čiais klien­tais, tei­gia „Swed­bank“ gru­pės ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio va­do­vas Gab­rie­lis Franc­ke Ro­dau. Ban­ko at­sa­ky­mas bu­vo pa­teik­tas po to, kai Šve­di­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­las SVT par­eiš­kė įta­ri­mus, kad Šve­di­jos ban­kas kar­tu su „Dans­ke bank“ yra įsi­vė­lęs į dau­giau nei 3,5 mlrd. eu­rų ver­tės pi­ni­gų plo­vi­mo at­ve­jį. 

Skandalas kilo, kai Švedijos televizijos kanalas SVT paskelbė tyrimo rezultatus, kuriuose teigiama, kad vienas didžiausių Švedijos bankų „Swedbank“ įtariamas įsivėlęs į daugiau kaip 40 milijardų kronų (apie 3,5 milijardo eurų) išplovimą per aštuonerius metus, o sukčiavimo veiksmai tikriausiai susiję su dideliu skandalu banke „Danske Bank“.

G. Rodau atsiųstame pranešime teigia, kad pinigų plovimas yra sunkus nusikaltimas, tai yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria finansų sektorius. Todėl pinigų plovimo prevencija ir užkardymas yra vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų.

„Gavę įspėjamųjų ženklų apie įtartinus sandorius ir neaiškią klientų lėšų kilmę, imamės veiksmų. Pasitikime savo banko sistemomis ir procesais, kuriuos naudojame pinigų plovimo prevencijai“, – komentavo jis.

Bet kokiu atveju „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais. Mes turime laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, taip pat vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą. Taip pat yra neteisėta informuoti klientus arba trečiąsias šalis, jog jų atžvilgiu buvo informuota teisėsauga, rašoma pranešime.

Dokumentai rodo, kad įtartinos operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, tačiau „Swedbank“ iki šiol aktyviai neigė, kad yra įsitraukę į „Danske Bank“ pinigų plovimo atvejį.

Vis dėlto, šiandien „Swedbank“ pripažino, kad pastebėtos įtartinos operacijos tik šiandien buvo perduotos policijai, praneša naujienų portalas „Bloomberg“.

Naujienų portas ELTA rašė, kad televizijos kanalo duomenimis, milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai – Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007–2015 metais. Dokumentai rodo, kad šios operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, tvirtina švedų žurnalistai.

SVT tyrimo duomenimis, į pinigų plovimo skandalą gali būti įsivėlę apie 50 banko klientų.