Po Naujųjų „ant popieriaus“ uždirbsime daugiau, bet kalbama apie sąmyšį
Nuo 2019 m. sau­sio 1-osios įsi­ga­lios pri­im­ta mo­kes­čių re­for­ma, o tai reiš­kia, kad kei­sis ir at­ly­gi­ni­mų fi­nan­si­nė iš­raiš­ka – tie­sa, dau­gu­ma at­ve­jų al­gų pa­di­dė­ji­mas pa­si­ma­tys tik „ant po­pie­riaus“. VU Tei­sės fa­kul­te­to lek­to­rė, ad­vo­ka­tė dr. Vi­da Pe­try­lai­tė pa­žy­mi, kad dėl nau­jų pa­kei­ti­mų ga­li­mas tam ti­kras są­my­šis.

„Tai gali sukelti tam tikro sumišimo, netikrumo gavus atlyginimą už sausį, nes visi pakeitimai įsigalioja vienu metu“, – sako V. Petrylaitė.

Teisininkė primena, kad nuo sausio 1-osios sujungiamos darbuotojo ir darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos, taip tuo pačiu metu mažinama įmokų našta. Nuo kitų metų įsigalioja ir kaupiamųjų pensijų reforma, kas irgi palies darbo užmokestį. Taip pat po Naujųjų išaugs ir minimali mėnesio alga (MMA) – ji sieks 430 Eur (o dėl įsigaliosiančios mokesčių reformos „ant popieriaus“ ši suma bus 555 Eur).

V. Petrylaitė primena, kad atlyginimai „ant popierius“ išaugs, tačiau tokia iliuzija neturėtų apgauti, nes pinigai „į rankas“ iš esmės nesikeis.

„Visi darbdaviai privalo darbuotojo darbo užmokestį, sutartą darbo sutartyje, padauginti iš koeficiento 1,289. Tai reiškia, kad visi atlyginimai „ant popieriaus“ padidės. Tačiau dėl mokamų mokesčių atlygis į rankas nesikeis“, – sako V. Petrylaitė.

Pašnekovė priduria, kad tam tikrais atvejais atlyginimas visgi gali padidėti.

„Kadangi keičiasi neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo tvarka, tiems darbuotojams, kurie kaupia pensijas antroje pakopoje, dar priklausys nuo jų pasirinkimo, atlyginimas gali padidėti“, – sako V. Petrylaitė.