Po Naujų metų už malkas ir spaudą mokėsime mažiau
Sei­mas an­tra­die­nį nu­si­tei­kęs pri­im­ti dvi Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma su­ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) mal­koms ir spau­dos lei­di­niams. Par­la­men­ta­rai pir­ma­die­nį pa­kei­ti­mams po svars­ty­mo pri­ta­rė.

„Tvarkiečiai“ siūlo malkas ir medienos atliekas, naudojamas kaip kurą, nuo 2019 metų sausio apmokestinti 9 proc. PVM – tokiu pat, koks taikomas centriniam šildymui.

Naująjį tarifą siūloma nustatyto ne tik malkoms, bet skiedroms, traiškytai medienai, žievei, pjuvenoms, drožlėms ir iš medienos biomasės pagamintiems briketams bei granulėms, kai šios prekės perkamos gyventojų savo poreikiams, nesusijusiems su komercine ar profesine veikla.

Nuo sausio „valstiečiai“ siekia 4 procentiniais punktais – iki 5 proc. – sumažinti PVM spaudos leidiniams.

„Valstietis“ Stasys Tumėnas mano, kad tarifo mažinimas būtų „socialinės tiesos atstatymas“. Pasak jo, šiuo metu daug regioninių leidinių gyvena ties išnykimo riba ir tai yra mokesčių didinimo 2009 metais pasekmė.