Pirmasis specializuotas bankas
Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas kre­di­to uni­jai „Ma­no uni­ja“ su­tei­kė ban­ko li­cen­ci­ją – ji taps pir­muo­ju spe­cia­li­zuo­tu ban­ku Lie­tu­vo­je.

Kaip pranešė Lietuvos bankas, „Mano unija“ planuoja ir toliau teikti paslaugas, kurias teikė iki šiol, – priims gyventojų indėlius, skolins jiems ir verslui. Numatoma, kad tapusi specializuotu banku, kredito unija išsaugos dabartinę organizacijos ir valdymo struktūrą.

Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu „Mano unijos“ turtas sudaro 52,9 mln. Eur – pagal turto dydį ji yra didžiausia kredito unija Lietuvoje ir vienija 4,6 tūkst. narių.

„Specializuoto banko galimybės yra labai didelės, licencija mums leidžia labai smarkiai išplėsti veiklą. Iki šiol galėjome teikti paslaugas tik Vilniaus miesto ir regiono gyventojams, o dabar tą galėsime daryti visoje Europos Sąjungoje, tačiau natūralu, kad bent jau kol kas to neplanuojame. Pirmojo plėtros laikotarpio tikslas bus atsinaujinti savo informacines sistemas ir pradėt teikti paslaugas visoje Lietuvoje esantiems klientams“, – sakė kredito unijos valdybos pirmininkas Vytautas Olšauskas. Pasak jo, bendrovė neketina steigti filialų ar padalinių atskiruose miestuose ar regionuose, jos paslaugų spektras iš esmės nesikeis, bet „klientai galės būtų iš visos Lietuvos“.

Jo teigimu, daugiausiai dėmesio ketinama skirti paskoloms verslui, smulkaus ir vidutinio verslo apyvartinio kapitalo finansavimui, taip pat ūkininkavimo ir vartojimo paskoloms. Be to, ketinama teikti ir paskolas būstui bei nekilnojamojo turto projektams. Anot V. Olšausko, šiuo metu kredito unija dažniausiai teikia paslaugas smulkaus verslo klientams, kurie jų negali gauti komerciniuose bankuose.

Pasak „Mano unijos“ vadovo, norint tapti specializuotu banku, unijai dar reikės persitvarkyti iš kooperatinės į akcinę bendrovę, tai ketinama atlikti per tris-keturis mėnesius.

Kredito unijos iki 2018 m. sausio 1 d. privalėjo apsispręsti, ar toliau tęsti veiklą įstojant į Centrinę kredito uniją, ar pradėti persitvarkymo į banką procedūrą. Pastaruoju keliu, be „Mano unijos“, pasirinko eiti dar keturios kredito unijos, gavusios Lietuvos banko sutikimą persitvarkyti į specializuotą banką iki 2023 metų.

Šiuo metu Lietuvos bankas, kartu su Europos Centriniu Banku, vertina dar tris prašymus išduoti specializuoto banko licenciją. Apie pateiktą prašymą viešai yra pranešęs Jungtinės Karalystės finansų paslaugų startuolis „Revolut“, kas pateikė dar du prašymus, neskelbiama.

Galimybė steigti specializuotą banką Lietuvoje atsirado 2017-ųjų pradžioje, įsigaliojus bankų įstatymo pataisoms. Šio tipo bankai turi atitikti visus bankams keliamus reikalavimus, jiems numatytas žemesnis – 1 mln. eurų – įstatinio kapitalo reikalavimas, apribojama teisė teikti investicines paslaugas.

Apie planus kreiptis į Lietuvos banką dėl veiklos licencijos rugsėjį pranešė Lenkijoje steigiamas skaitmeninis bankas „Horum Bank“, kuriam vadovauja buvę vieno didžiausių Lenkijos komercinių bankų PKO vadovai.

Lietuvoje birželio pabaigoje veikė 6 bankai ir 7 užsienio bankų filialai.

„Lietuvos žinių“ inf., BNS