Pirmas biudžeto svarstymas Seime – lapkričio 22-ąją
2019 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas, ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­tas Sei­mui, bus pra­dė­tas svars­ty­ti lap­kri­čio 22 die­ną.

Po jo paprastai Seimas jį grąžina Vyriausybei tobulinti, o balsuoti turėtų gruodžio 6 dieną.

Pradėjęs svarstyti svarbiausius šalies finansų dokumentus, Seimas plenarinių posėdžių neberengs, todėl biudžeto projektas bus nagrinėjamas komitetuose, o parlamentarai galės teikti siūlymus, kokioms sritims didinti ar skirti papildomą finansavimą.

Biudžetas parengtas planuojant 0,4 proc. bendrojo vidaus produkto viešųjų finansų perteklių.

Seimui siūloma patvirtinti 10,587 mlrd. eurų valstybės biudžeto pajamas ir 11,681 mlrd. eurų išlaidas. Jo deficitas sieks 1,095 mlrd. eurų.