Pirkėjai nebenori vienkartinių plastikinių maišelių
Plas­ti­ko at­lie­kos vi­so pa­sau­lio mas­tu tam­pa ak­tua­lia eko­lo­gi­ne prob­le­ma, to­dėl ša­lys vie­na po ki­tos im­asi ini­cia­ly­vos ją spręs­ti. Ne­se­nai Eu­ro­pos Są­jun­ga pri­ėmė tei­sės ak­tus, ku­riais va­do­vau­jan­tis vals­ty­bės na­rės tu­rė­tų tai­ky­ti prie­mo­nes, su­ma­žin­sian­čias plas­ti­ki­nių at­lie­kų pa­te­ki­mą į ap­lin­ką. Di­džią­ją pa­sta­rų­jų da­lį su­da­ro vien­kar­ti­niai plas­ti­ki­niai mai­še­liai, puo­de­liai, ki­ti ga­mi­niai ku­rių su­dė­ty­je yra pa­vo­jin­go gam­tai po­lie­ti­le­no.

Didžiausias lietuviškas prekybos centras „Maxima“ savo pirkėjams taip pat siūlo alternatyvius sprendimus, kaip saugiai parsinešti prekes namo, vis mažiau naudojant aplinkai žalą darančių vienkartinių plastiko maišelių.

Šalyje plintant aplinkosauginiam sąmoningumui, noras tausoti aplinką ir mažinti taršą auga ir tarp parduotuves kasdien lankančių pirkėjų. Jie vis dažniau renkasi vienkartinių plastikinių maišelių alternatyvas.

Prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, per šių metų devynis mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, daugkartinio naudojimo maišelių pardavimai šoktelėjo apie 10 proc. Pastebima, kad pirkėjai dažniau renkasi ne tik patvaresnius daugkartinius pirkinių maišelius, pagamintus iš perdirbtų medžiagų, bet ir specialias kartonines dėžes.

Ėmėsi plastiko mažinimo sprendimų

„Maximos“ komercijos vadovės Vilmos Drulienės teigimu, didžiausias lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“, reaguodamas į besikeičiantį plastiko naudojimo reguliavimą bei augantį pirkėjų aplinkosauginį sąmoningumą, nuolatos peržiūrimas asortimentas bei siekiama pasiūlyti kuo daugiau alternatyvų vienkartiniams pirkinių maišeliams.

„Jau kelinti metai kaip ėmėmės įvairių plastiko mažinimo sprendimų: ne tik atsisakėme netvarių aerobiškai yrančių maišelių, bet ir pasiūlėme patogias kartotines dėžes prekėms bei patvarius daugkartinius maišelius, pagamintus iš perdirbtų medžiagų. Pastebime, kad tokie žingsniai pasiteisino: 2015–2017 metų laikotarpiu vienkartinių plastikinių maišelių pardavimai mūsų tinklo parduotuvėse sumažėjo apie 10 proc., o daugkartinių išaugo apie 8 proc.“ – teigia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Anot jos, prekybos tinklo „Maxima“ pardavimų duomenys rodo, kad vienkartinių pirkinių maišelių per 2015 metus buvo parduota virš 42 mln. vnt., o per 2017 metus – jau 38 mln. Tuo tarpu daugkartinių medžiaginių maišelių 2015 metais nupirkta per 293 tūkst. vnt., o 2017 – jau daugiau nei 316 tūkst. vnt.

Pasak V. Drulienės, sekdamas pasiteisinusiais pavyzdžiais Europoje, prekybos tinklas „Maxima“ savo pirkinių krepšelių asortimentą siekia formuoti mažindamas vienkartinių pirkinių maišelių, pagamintų iš paprasto plastiko kiekius. Tokie vienkartiniai maišeliai pakeisti pagamintais iš perdirbamo plastiko, o šalia jų pasiūlyti ir kiti aplinkai draugiški sprendimai.

Skatina keisti įpročius

„Turime visas prielaidas skatinti savo pirkėjus keisti įpročius, dažniau rinktis aplinkosaugiškai tvarius produktus. Šiandien vietoje paprasto plastiko siūlome perdirbamus vienkartinius plastikinius maišelius bei tokius, kurie pagaminti iš atsinaujinančios medžiagos – cukranendrių pluošto. Didesnio formato parduotuvėse prie kasų klientai taip pat gali įsigyti ir patvarių sulankstomų kartotinių dėžių, į kurias patogu sukrauti perkamas daržoves bei vaisius. Jų kasmet parduodame apie 10 000 vienetų“, – sako „Maximos“ komercijos vadovė.

V. Drulienė priduria, kad pirkėjai taip pat skatinami kaip įmanoma mažiau naudoti nemokamus vienkartinius pakavimo maišelius, kurie teikiami dėl higienos reikalavimų – apie tai primena informaciniai lipdukai, priklijuoti prie vienkartinių maišelių talpinimo stendų.

Prekybos tinklas „Maxima“ toliau aktyviai ieško plastikinių maišelių bei vienkartinių plastikinių produktų pakuočių alternatyvų, kurios užtikrintų balansą tarp augančių pirkėjų lūkesčių labiau rūpintis aplinkosauga bei siekiu gauti kokybišką produktą už priimtiną kainą.