Pigūs pinigai – galimybė pasilengvinti skolas
Lie­tu­vos vers­lo sko­los fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­joms vir­ši­ja 8,6 mlrd. eu­rų, o ban­kai ste­bi įmo­nių su­si­do­mė­ji­mą pa­sko­lų re­fi­nan­sa­vi­mu. Eks­per­tai ak­cen­tuo­ja, kad da­bar itin pa­lan­ku ieš­ko­ti ge­res­nių sko­li­ni­mo­si są­ly­gų – per­žiū­rė­ti ter­mi­nus, kre­di­tų grą­ži­ni­mo gra­fi­kus, ki­tas ap­lin­ky­bes.

Lietuvos banko duomenimis, 2018 metų pabaigoje mūsų šalies bankai verslui buvo suteikę paskolų už daugiau kaip 8,6 mlrd. eurų.

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dubnikovas pabrėžia, kad verslui būtina nuolat žinoti, kiek kainuoja pinigai plačiąja prasme, o galimas paskolų refinansavimas turi būti nuolatinis įmonės finansininko rūpestis. Todėl, anot jo, visiems verslininkams reikia dairytis geresnių paskolų refinansavimo sąlygų. „Tai tas pat, kaip nuolat ieškoti papildomų kasdienės veiklos galimybių. Šiuo metu rinkoje matyti finansų įstaigų noras didinti paskolų maržas, tad paskatų įmonėms pasižvalgyti po rinką daugėja“, – pranešime spaudai akcentavo M. Dubnikovas.

Šiuo metu rinkoje matyti finansų įstaigų noras didinti paskolų maržas, tad paskatų įmonėms pasižvalgyti po rinką daugėja.

Kreditai būtini verslui plėtoti, bet įmones ne visada tenkina turimi finansiniai įsipareigojimai, o paskolų teikėjai paprastai nėra suinteresuoti keisti jau sutartų skolinimo sąlygų. Todėl paskolų refinansavimas leidžia finansinius įsipareigojimus vienai kredito įstaigai pakeisti į palankesnius kitoje finansinėje institucijoje. Kitaip tariant, palengvinti bendrą skolos naštą, mėnesines kredito įmokas ir taip subalansuoti bendrovės pinigų srautus arba sujungti keletą skirtingų paskolų į vieną. Paskolos perkėlimas iš vienos finansinės įstaigos į kitą verslui gali sutaupyti pinigų, „atlaisvinti“ finansų srautus.

Paskolų refinansavimo poreikio padidėjimas jaučiamas bankų sektoriuje. Medicinos banko Komercijos departamento direktoriaus Juliaus Ivaškos teigimu, daugiausia dėl to kreipiasi smulkiosios ir vidutinės įmonės. „Paskolų refinansavimo atvejų mūsų banke gausėja. Dažniausiai klientai nori pratęsti kredito grąžinimo terminus, pakeisti dalinių grąžinimų sumas ir taip atlaisvinti įmonės piniginį srautą, pasididinti finansavimą, pakeisti finansavimo struktūrą, kreditavimo produktus. Taip pat – konsoliduoti keletą skirtingų paskolų į vieną, kad galėtų lengviau administruoti turimas paskolų sutartis, skolindamiesi maksimaliai pasinaudoti užstato verte gaudami didesnę paskolos sumą, panaikinti įvairius dabartinio kreditoriaus taikomus suvaržymus ar papildomus reikalavimus ir panašiai“, – vardijo J. Ivaška.

Jis pažymėjo, kad galima refinansuoti beveik visas paskolas ir visų rūšių kreditus: nuo kredito su nekilnojamojo turto įkeitimu, sąskaitos kreditavimo iki kredito linijos ar vekselio. Svarbiausia – neturėtų būti pradelsti jų grąžinimo terminai. Tik reikėtų, kad galimybe keisti kreditorių susidomėjęs verslas paskolos refinansavimą suskubtų organizuoti iki finansavimo sutartyje numatytų grąžinimo terminų.