Pieno supirkimo kainos vėl išaugo
Pen­kios di­džiau­sios Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės spa­lį už na­tū­ra­lų pie­ną stam­bie­siems pie­no ūkiams vi­du­ti­niš­kai mo­kė­jo 358 eu­rus už to­ną, ar­ba 7,6 proc. dau­giau nei rug­sė­jį, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Portalo milkprices.nl duomenimis, didžiosios JAV pieninės stambiesiems pieno tiekėjams rugsėjį mokėjo vidutiniškai 349 eurus už toną, Naujosios Zelandijos – 287 eurų, Europos Sąjungos – 345 eurus. Per rugsėjį antrą mėnesį iš eilės daugiausia pienas pabrango JAV – 5,9 proc., Europoje pieno kaina kilo 0,9 proc., Naujojoje Zelandijoje pieno supirkimo kaina stambiesiems tiekėjams sumažėjo 7,2 proc.

Lietuvoje pieną apdoroja per 20 įmonių, tačiau penkios didžiausios bendrovės – „Pieno žvaigždės“, „Rokiškio sūris“, „Žemaitijos pienas“, „Vilkyškių pieninė“ ir „Marijampolės pieno konservai“ – perdirba apie 94 proc. viso pieno.

Pasak pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, pieno supirkimo kainai Lietuvoje įtaką toliau darė piene išaugę baltymų bei riebalų kiekis, o taip pat pasiūlos mažėjimas iš šalies pieno ūkių, mažinusių žaliavos gamybą.

Stambiaisiais žaliavos tiekėjais Lietuvoje laikomi tie, kurie parduoda daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, arba atitinkamai 500 tonų per metus. Tokie tiekėjai parduoda apie 60 proc. visos pieno žaliavos.

Žemės ūkio ministerijos skelbiamais duomenimis, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina visiems ūkiams praėjusį mėnesį buvo 307,3 eurai už toną – 9,3 proc. daugiau nei rugsėjį, tačiau 9,6 proc. mažiau nei pernai spalį.

Per dešimt šių metų mėnesius Lietuvoje supirkta 1158,97 tūkst. tonų pieno – 2,9 proc. mažiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu.