Perspėja apie artėjantį sunkmetį: lėtės Lietuvos ekonomikos augimas
Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das ma­ži­na pa­sau­lio ir Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­no­zes. Eks­per­tai ma­no, kad tai vie­nas iš ženk­lų, ro­dan­tis ar­tė­jan­tį eko­no­mi­nį su­nkme­tį.

Apie didėjančias rizikas ir būtinybę rengtis jas atremti kalbama Indonezijoje vykstančiuose Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metiniuose susitikimuose.

Ten dalyvaujantis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas LRT RADIJUI sakė, kad šį kartą finansų krizė galėtų nutikti ne dėl bankų paskolų griūties, o dėl prekybos kovų ir sumažėjusių valstybės lėšų.

„Šiai dienai aš matyčiau daugiau susijusią su tarptautine prekyba, t. y. būtent eksportu ir taip pat su įtaka viešiesiems finansams, kas būtų susiję su valstybinio finansavimo sumažėjimu, dėl to, kad sumažėtų viešojo sektoriaus pajamos“, – sakė V. Vasiliauskas.