Pensininkų skurdo rizika: ES – 14 proc., Lietuvoje – 37 proc.
Ar ži­nai, kad Lie­tu­vos pen­si­nin­kų ri­zi­ka gy­ven­ti skur­de yra dau­giau nei 2,5 kar­to di­des­nė nei vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pen­si­nin­kų skur­do ri­zi­kos vi­dur­kis ES yra 14 proc., o Lie­tu­vo­je jis sie­kia 37 proc.

Ketvirta pagal pensininkų skurdo rizika šalis yra Bulgarija (32 proc.). Kitose ES šalyse šis rodiklis yra žemesnis nei 30 proc.

Mažiausia pensininkų skurdo rizika yra Prancūzijoje (7 proc.), Slovakijoje (8 proc.), Danijoje, Vengrijoje ir Liuksemburge (visose po 9 proc).

Skurdo rizika fiksuojama, kai žmogaus disponuojamosios pajamos mažesnės nei 60 proc. nacionalinės disponuojamųjų pajamų medianos.

Kaip rodo 2017 m. „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, gyventi skurde labiausiai rizikuoja Estijos, Latvijos ir Lietuvos pensininkai. Skurdo rizika šiose šalyse atitinkamai siekia 46 proc., 44 proc. ir 37 proc.