Pensijų laiku nepristačiusioms įmonėms – gresia sutarčių nutraukimas
Su­tar­tys su bend­ro­vė­mis, ku­rios iki sau­sio 26 die­nos ne­pris­ta­tys pen­si­jų, bus nu­trau­kia­mos ir ieš­ko­ma nau­jų pen­si­jų iš­ne­šio­to­jų, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis, su­si­ti­kęs su pen­si­jas iš­ne­šio­jan­čios įmo­nės „Bas­ta­ras“ ir „Sod­ros“ at­sto­vais.

„Yra labai aiškiai įvardinta, kad jeigu iki sausio 26 dienos nebus išnešiotos pensijos, visos sutartys tuose regionuose bus nutrauktos. Aš pažadu, kad jei pensijos nebus išnešiotos, pats viską padarysiu, kad sutartis būtų nutraukta“, – po susitikimo su „Bastaro“ direktoriumi penktadienį žurnalistams sakė L. Kukuraitis.

Bendrovės „Bastaras“ darbuotojai pensijas nešioja Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Palangos miesto, Kretingos, Šilutės, Vilkaviškio, Jurbarko rajonų, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių gyvenamosiose vietovėse.

Įmonės atstovai situaciją žurnalistams komentuoti atsisakė.

Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus pristato ne Lietuvos pašto darbuotojai, o kitos įmonės, kurios laimėjo „Sodros“ skelbtus viešųjų pirkimų konkursus. Tačiau žiniasklaidoje skelbta, kad beveik pusėje iš 20 savivaldybių įmonės vėluoja lankyti senjorus.

Pensijas į namus gauna maždaug 200 tūkst. senjorų, kurie turi tokią teisę. Iš jų maždaug 97 tūkst. sausį turėjo sulaukti naujų pensiją atnešančių darbuotojų.