Pensijų fonduose sukaupė daugiau kaip 3 mlrd. eurų
Lie­tu­vo­je vei­kian­čių II pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų tur­tas per­ko­pė 3 mlrd. eu­rų ri­bą ir 2018 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je su­da­rė 3 mlrd. 82 mln. eu­rų. Dau­gu­mos pen­si­jų fon­dų re­zul­ta­tai šių me­tų an­trą­jį ket­vir­tį bu­vo ge­res­ni nei pir­mą­jį, o il­ga­lai­kė 10 me­tų grą­ža yra tei­gia­ma.

„Šiemet pensijų fondų dalyvių turtą labiausiai gausino naujos įmokos, o metų pradžioje vykę finansų rinkų svyravimai neigiamai paveikė šių metų fondų grąžą. Natūralu, kad trumpuoju laikotarpiu pensijų fondų grąža svyruoja, tačiau kaupiantiesiems svarbiausia yra tai, kaip fondams pavyksta uždirbti ilguoju laikotarpiu ir ar uždarbis viršija pinigų nuvertėjimą dėl infliacijos“, – pranešime spaudai teigė Dalia Juškevičienė, Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.

2018 metų pirmą pusmetį bendras svertinis visų pensijų fondų grąžos rodiklis sudarė minus 0,02 proc., o vidutinė metinė grąža per pastaruosius 10 metų buvo teigiama – 3,62 procento.

Pasak pranešimo, antrąjį ketvirtį pagerinus rezultatus, teigiamą 2018-ųjų pirmo pusmečio grąžą (1,19 proc.) pavyko pasiekti akcijų pensijų fondams (10 m. vidutinė metinė grąža – plius 5,87 proc.). Kitų pensijų fondų grupių grąža šiemet pirmą pusmetį buvo neigiama: vidutinės akcijų dalies pensijų fondų – minus 0,25 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža buvo plius 3,95 proc.), mažos akcijų dalies pensijų fondų sudarė minus 0,44 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža plius 4,15 proc.), konservatyvaus investavimo pensijų fondų minus 0,29 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža plius 2,92 proc.).

Vidutinė metinė infliacija per pastaruosius 10 metų sudarė 2,5 procento.

II pakopos pensijų fonduose 2018 metų birželio pabaigoje buvo 1 mln. 299 tūkst. dalyvių – apie 10 tūkst. daugiau nei 2017 metų pabaigoje.

III pakopos pensijų fonduose 59 tūkst. kaupiančiųjų buvo sukaupę 101,18 mln. eurų turto. Bendra svertinė šios pakopos pensijų fondų grąža 2018 metų pirmą pusmetį sudarė minus 0,30 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža – plius 3,68 proc.). Konservatyviai investuojančių obligacijų pensijų fondų grupės grąža šiuo laikotarpiu buvo neigiama – minus 1,27 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža plius 4,20 proc.), mišraus investavimo pensijų fondų – minus 0,20 proc. (10 m. vidutinė metinė grąža – plius 4,06 proc.). Akcijų pensijų fondai uždirbo teigiamą 0,28 proc. grąžą, o 10 metų vidutinė metinė grąža buvo 3,68 procento.