Pensijų fondai smuko
Lie­tu­vo­je vei­kian­čių an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų vie­ne­tų ver­tė per­nai vi­du­ti­niš­kai su­ma­žė­jo 3,9 proc., o bend­ra šiuo­se fon­duo­se su­kaup­tų lė­šų su­ma me­tų pa­bai­go­je sie­kė 3,118 mlrd. eu­rų. 

Lietuvos banko duomenimis, pernai padidėjo vos vieno antros pakopos pensijų fondų vertė. Antros pakopos pensijų fondų vidutinė metinė grąža per pastaruosius penkerius metus siekė 3,36 proc., o per pastarąjį dešimtmetį – 5,12 procento. Konservatyvaus investavimo pensijų fondų vieneto vertė pernai sumenko vidutiniškai 0,4 procento, mažos akcijų dalies fondų vieneto vertė – 2,48 proc., vidutinės akcijų dalies fondų – 4,27 proc., o akcijų pensijų fondų – 6,33 procento. Naujųjų „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondų vertė pernai smuko 2,91 procento. Pernai padidėjo tik gyvybės draudimo bendrovė „Aviva Lietuva“ valdomo konservatyvaus investavimo „Aviva Europensija“ fondo vieneto vertė – 0,41 procento. Labiausiai – 8,38 proc. – sumenko „Luminor investicijų valdymo“ akcijų pensijų fondo „Luminor pensija 4“ vieneto vertė. 2018-ųjų pabaigoje 78,08 proc. antros pakopos pensijų fondų turto buvo sutelkta trijų bendrovių valdomuose fonduose. Daugiau kaip 60 proc. turto valdė valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“ (37,05 proc.) ir „SEB investicijų valdymas“ (25,47 proc.), o 15,56 proc. – gyvybės draudimo bendrovė „Aviva Lietuva“. Šioms trims įmonėms taip pat teko beveik 80 proc. antros pakopos pensijų fondų dalyvių. Daugiausia dalyvių rinkosi „Swedbank investicijų valdymą“ (39,93 proc.), toliau sekė „SEB investicijų valdymas“ (22,53 proc.) ir „Aviva Lietuva“ (17,27 proc.). Pagal valdomą turtą didžiausi antros pakopos pensijų fondai gruodžio pabaigoje buvo „SEB pensija 2“ (543,871 mln. eurų), „Swedbank pensija 3“ (402,853 mln. eurų) ir „Aviva europensija plius“ (322,934 mln. eurų), pagal dalyvių skaičių – „SEB pensija 2“ (186,1 tūkst.), „Swedbank pensija 3“ (162,7 tūkst.) ir „Aviva europensija plius“ (140,1 tūkst.). 2018 metų pabaigoje Lietuvoje veikė 26 antros pakopos pensijų fondai, juose pensiją kaupė 1,318 mln. dalyvių.

Trečios pakopos pensijų fondai nusirito

Lietuvoje veikiančių trečios pakopos savanoriškų pensijų fondų vienetų vertė pernai sumažėjo 4,43 procento. Visų 12 fondų grąža buvo neigiama. Lietuvos banko duomenimis, trečios pakopos pensijų fondų vidutinė metinė grąža per pastaruosius penkerius metus siekė 3,15 proc., o per pastarąjį dešimtmetį – 6,09 procento. Trečios pakopos obligacijų pensijų fondų vieneto pernai sumenko 1,99 proc., mišraus investavimo pensijų fondų – 3,83 proc., rizikingiausių akcijų pensijų fondų – 7,05 procento. Daugiausiai sumažėjo „Luminor investicijų valdymas“ akcijų pensijų fondo „Luminor pensija 3 plius“ vieneto vertė – 8,72 procento. Savanoriško kaupimo pensijų fonduose sukaupto turto vertė gruodžio pabaigoje siekė 103,86 mln. eurų. Daugiausia turto buvo sukaupta valdymo įmonių „Luminor investicijų valdymas“ (48,917 mln. eurų, 47,1 proc. viso turto) ir „SEB investicijų valdymas“ (29,362 mln. eurų, 28,27 proc.) valdomuose fonduose. Lietuvoje 2018-ųjų pabaigoje trečios pakopos pensijų fonduose papildomą pensiją kaupė 62,2 tūkst. dalyvių. Pagal dalyvių skaičių pirmavo „Luminor investicijų valdymas“ (40,7 tūkst., 65,39 proc. visų dalyvių), pastebimai aplenkęs antroje pozicijoje esantį „SEB investicijų valdymą“ (10,9 tūkst., 17,55 proc.).