Patikimą kredito įstaigą renkamasi atsargiai
Sau­gu­mas bei pa­ti­ki­mu­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams te­bė­ra svar­biau­si kri­te­ri­jai, į ku­riuos at­siž­vel­gia­ma ren­kan­tis fi­nan­sų ar kre­di­to įstai­gą – to­kias svar­biau­sias fi­nan­sų įstai­gos sa­vy­bes nu­ro­dė per 90 proc. apk­laus­tų­jų.

Kaip parodė Lietuvos bankų asociacijos (LBA) užsakymu atliktas kasmetis tyrimas, klientams taip pat rūpi, kad finansinių bei kredito paslaugų teikėjas būtų sąžiningas (80 proc.) ir veiktų operatyviai (69 proc.).

Šias savybes gyventojai labiausiai sieja su bankais. Maždaug pusė apklaustųjų akcentavo bankų saugumą (49 proc.), jų turimus klientų aptarnavimo skyrių tinklus, galimybę daug paslaugų atlikti internetu.

Tyrimo duomenimis, didžiausią pasitikėjimą tvarkant finansinius reikalus gyventojams kelia bankai (86 proc.). Taip pat didelė dalis respondentų šiuos reikalus sutiktų patikėti mobiliojo ryšio operatoriams (75 proc.). Toliau rikiuojasi komunalinių paslaugų tiekėjai (66 proc.), naujos kartos elektroninių pinigų įstaigos (60 proc.), prekybos tinklai (58 proc.).

„Šiandien bankų klientams kaip niekad aktualūs veiklos patikimumo bei skaidrumo klausimai, – pranešime spaudai pabrėžė LBA prezidentas Mantas Zalatorius. – Tyrimo rezultatai rodo, kad saugumas ir teikiamų paslaugų įvairovė, apimanti klientų aptarnavimo skyrių tinklą, interneto bankus, išmaniąsias programėles, yra gyventojų labiausiai vertinami bankų pranašumai.“

Tyrimo duomenys rodo, kad vartotojų interesai ir prioritetai labai skiriasi priklausomai nuo amžiaus ir socialinių veiksnių. 26–45 metų apklaustieji dažniau išsakė nepasitenkinimą dėl būtinybės fiziškai atvykti į banko padalinį, tuo tarpu vyriausieji (nuo 55 m.) neigiamai vertino paslaugų perkėlimą į internetinę erdvę ir būtinybę mokytis naujų dalykų.

Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą, kuriuo vertinamas bankų ir kitų finansinės bei kredito paslaugas teikiančių verslo subjektų įvaizdis, 2018 m. pabaigoje LBA užsakymu atliko bendrovė „Spinter tyrimai“.