Pašto siuntas stabdo streikai Prancūzijoje ir liūtys Australijoje
Lie­tu­vos pa­štas pra­ne­ša, jog dėl Pra­ncū­zi­jo­je ne­si­bai­gian­čio vai­ruo­to­jų ju­dė­ji­mo „Gi­lets jau­nes“ pro­tes­to, ku­rio me­tu nuo lap­kri­čio 17 d. blo­kuo­ja­mi ša­lies ke­liai ir greit­ke­liai, ko­res­pon­den­ci­ja bei siun­tos į Lie­tu­vą ga­li vė­luo­ti. 

Gali sutrikti ir siuntų bei korespondencijos pristatymas į blokuojamas vietoves Prancūzijoje.

Taip pat siuntos gali vėluoti iš Australijos, kur nuo vakar Sidnėjaus apylinkėse siaučia itin stiprios liūtys, užtvindžiusios kelius ir trikdančios oro uosto darbą.

Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.