Paštas rado pasiteisinimą: kalti prasti orai
Dėl pra­stų oro są­ly­gų Lie­tu­vos ke­liuo­se laiš­ki­nin­kai ga­li vė­luo­ti pri­sta­ty­ti siun­tas ir ko­res­pon­den­ci­ją, an­tra­die­nį pers­pė­jo „Lie­tu­vos pa­štas“. Vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė at­sip­ra­šo dėl ga­li­mų ne­pa­to­gu­mų.

Lietuvos automobilių kelių direkcija perspėja, kad šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvoje dėl besitęsiančio snygio valstybinės reikšmės keliai yra padengti puraus sniego sluoksniu ir slidūs.

Likusioje šalies dalyje pagrindiniai keliai su sniego provėžomis, vietomis yra šlapių kelių ruožų, tačiau mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai išlieka padengti prispausto sniego sluoksniu, slidūs.

Keliai yra valomi ir barstomi.