Paskirtas naujas KLASCO generalinis direktorius
Nuo lie­pos 27 d. AB „Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­ja“ (KLAS­CO) ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi pra­de­da dirb­ti Vy­tau­tas Kau­nas, iki šiol dir­bęs KLAS­CO ko­mer­ci­jos di­rek­to­riu­mi.

„Dėkojame p. Audriui Paužai už ilgametį ir nuoseklų darbą vadovaujant vienai strateginių Koncerno „Achemos grupė“ bendrovių. Jis prisidėjo, kad KLASCO būtų tarp stipriausių krovos kompanijų Klaipėdos uoste. Tačiau rinka greitai kinta ir konkurencija tampa vis aršesnė, todėl ieškome būdų, kaip bendrovę nukreipti link spartesnio augimo ir plėtros. Tikime, kad naujas vadovas sugebės įvykdyti bendrovei iškeltus uždavinius“,– sakė AB KLASCO valdybos pirmininkė Lidija Lubienė.

Naujai paskirtasis KLASCO generalinis direktorius Vytautas Kaunas yra baigęs inžinerijos mokslus Klaipėdos universitete ir įgijęs uosto vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį Pasaulio jūriniame universitete (Švedija). V. Kaunas savo karjerą pradėjo 1992 metais VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, o nuo 2005 metų ėjo KLASCO komercijos direktoriaus pareigas. Jis yra Lietuvos jūrų aukštosios mokyklos mokslo tarybos narys.