Paskelbtos punktualiausios oro linijų bendrovės
Re­mian­tis pa­sau­li­nės skait­me­ni­nės skry­džių in­for­ma­ci­jos ana­li­ti­kų (OAG) duo­me­ni­mis, „air­Bal­tic“ iš­li­ko pa­čia punk­tua­liau­sia oro li­ni­jų bend­ro­ve Eu­ro­po­je, o pa­sau­lio punk­tua­liau­sio­mis oro li­ni­jo­mis pir­mą kar­tą pa­skelb­tos Lo­ty­nų Ame­ri­kos „Co­pa Air­li­nes“.

Pagal OAG turimus duomenis, „airBaltic“ pasiekė 89,17 proc. atvykimo laiku rodiklį, skraidinant keleivius iš Baltijos šalių po savo skrydžių tinklą Europoje, Skandinavijoje, NVS šalyse ir Vidurio Rytuose. Tai reiškia, kad 2018-aisiais daugiau nei 89 iš 100 „airBaltic“ skrydžių atvyko laiku. Tuo tarpu pasaulio punktualiausios oro linijos „Copa Airlines“ pasiekė 89,97 proc. atvykimo laiku rodiklį.

Pilną 2019 metų OAG Punctuality League ataskaitą galite rasti čia.