Pagausėjo diplomuotų KLASCO specialistų
Ži­nių die­nos iš­va­ka­rė­se Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos KLAS­CO va­do­vai pa­gal se­ną tra­di­ci­ją svei­ki­na dar­buo­to­jus, bai­gu­sius mo­ky­mo įstai­gas. Šie­met pa­dė­kos raš­tai įteik­ti trims jau­nuo­liams, sėk­min­gai de­ri­nu­siems dar­bą uos­te ir stu­di­jas, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. 

Visiems trims gamyboje dirbantiems diplomuotiems specialistams KLASCO vadovas Vytautas Kaunas linkėjo ilgų karjeros metų bendrovėje ir dėkojo už ištvermę siekiant profesinių žinių.

Filialo „KLASCO servisas“ krovinių apskaitininkės Laura Beniušytė ir Karolina Bunikytė Mykolo Riomerio universitete įgijo logistikos vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o Krovos terminalo dokininkas– mechanizatorius Vitalij Šulžickij Lietuvos aukštoje jūreivystės mokykloje baigė uosto ir laivybos valdymo profesinio bakalauro studijas.

„Iš savo šeimos patirties žinau, kaip sunku mokytis dirbant, kiek tai reikalauja artimųjų palaikymo ir asmeninių pastangų. Todėl be galo gerbiu žmones, kurie dėl ateities ir darbo perspektyvų sutelkia valią ir siekia aukštesnio tikslo“, – sveikindamas šių metų absolventus kalbėjo V. Kaunas.

Naujuosius specialistus sveikino kolegos ir padalinių vadovai, nes jaunoji profesionalų karta bendrovei užtikrina veiklos tęstinumą.