Padidino kompensacijas prekybininkams už depozitines pakuotes
Užs­ta­to sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­rius pa­di­di­no ta­ri­fus – kom­pen­sa­ci­jas pre­ky­bi­nin­kams, ku­rių par­duo­tu­vė­se gy­ven­to­jai grą­ži­na de­po­zi­ti­nes pa­kuo­tes.

Kaip pranešė ne pelno organizacija VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD), pokyčiai palies daugiau nei 3 tūkst. prekybos vietų viso šalyje. Tarifų didėjimą lėmė augančios infliacijos bei darbo užmokesčio rodikliai.

Užstato sistema besinaudojantys Lietuvos gyventojai, pasak pranešimo spaudai, parduotuvėse už pakuotę sumoka 10 ct užstatą, kurį atsiima grąžindami pakuotę. Tačiau tai yra tik vienas iš daugelio užstato sistemos komponentų. „Parduotuvės, kuriose įrengti taromatai ar rankinio surinkimo punktai, priimdamos vienkartines pakuotes, patiria papildomas darbo jėgos, laiko ir kitas sąnaudas. Jas, pagal galiojančius teisės aktus, kompensuoja USAD“, – teigiama pranešime.

Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į pardavėjų sąnaudas, surenkamus vienkartinių pakuočių kiekius bei makroekonominę aplinką. Naujuosius įkainius spalio 29 d. patvirtino USAD valdyba, o jie įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

„Užstato sistema turi veikti efektyviai ir sąžiningai, todėl privalome reaguoti į ekonominius pokyčius bei kompensuoti partnerių sąnaudas. Pernai buvo atliktas nepriklausomas auditas, kuriuo apskaičiuotos pardavėjų sąnaudos. Kartu buvo parengtas ir unikalus tarifų skaičiavimo modelis bei metodika, pagal kuriuos kiekvienais metais peržiūrimi tarifai“, – pranešime spaudai sako USAD vadovas Gintaras Varnas.

Tarifų pokyčius lėmė ir naujausios Lietuvos banko makroekonominės prognozės, pagal kurias atlyginimai šalyje turėtų augti 8,7 proc., o vidutinės metinės infliacijos rodiklis – pasiekti 2,6 procento.

„Nors kompensacijos prekybininkams auga, tačiau gėrimų gamintojai – pagrindiniai užstato sistemos finansuotojai – to pajusti neturėtų. Jei esamos tendencijos išliks, gamintojų mokamos subsidijos nedidės“, – teigė G. Varnas.

„Užstato sistemos administratorius“ kasmet Lietuvoje surenka 0,5 mlrd. vienkartinių gėrimų pakuočių, kurios visos perduodamos tolesniam perdirbimui. Žiedinės ekonomikos principu veikianti užstato sistema – itin efektyvus būdas kovoti su pakuočių atliekomis. Šiemet USAD planuoja surinkti daugiau kaip 570 mln. vienkartinių pakuočių.