Nuo „Ekobanos“ nepatikimumo etiketė nenuimta
Ga­my­bos įren­gi­nių pre­ky­bos įmo­nei „E­ko­ba­na“ ne­pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ji bent lai­ki­nai bū­tų iš­brauk­ta iš ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šo. Į jį bend­ro­vė įtrauk­ta lie­pos pa­bai­go­je, nes lai­ku ne­pa­tei­kė tin­ka­mų ge­ne­ra­to­rių ša­lies ka­riuo­me­nei.

Lietuvos apeliacinis teismas spalio 16 dieną atmetė „Ekobanos“ prašymą laikinai sustabdyti Gynybos ir resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos šių metų liepos 27 dienos sprendimą įtraukti įmonę į šį sąrašą. Tokį pat prašymą rugsėjo pradžioje atmetė ir Vilniaus apygardos teismas.

„Ieškovė („Ekobana“ – BNS) neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių būtinumo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, tai yra kad netaikius šių priemonių, būtų padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala ieškovės interesams“, – rašoma teismo nutartyje.

„Ekobana“ teismui teigė, kad Lietuvos kariuomenės birželio 11 dienos sprendimas vienašališkai nutraukti pernai rugpjūtį pasirašytą sutartį yra neteisėtas, nes tai padaryta ne dėl esminio pažeidimo, be to, nutraukiant ją, įmonė nebuvo informuota, jog ji bus įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

„Ekobana“ teigė patirsianti didelę neigiamą žalą, nes 3 metus ji gali būti šalinama iš kitų viešųjų pirkimų – šiuo metu ji dalyvauja beveik 26,5 mln. eurų vertės konkursuose, o jei teismai priimtų palankų jai sprendimą, įmonė nebeturės galimybių pasirašyti sutarčių, nes konkursai bus jau pasibaigę.

Lietuvos kariuomenės teigimu, egzistuoja aiškus viešasis interesas apsaugoti perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių su nekokybiškų paslaugų ar prekių tiekėjais. Be to, pasak kariuomenės, 26,5 mln. eurų „Ikobanos“ žala yra tik hipotetinė, dalyvavimas tokios vertės pirkimuose dar nereiškia jų laimėjimo.

Be to, „Ekobanos“ buvimas nepatikimų tiekėjų sąraše nereiškia visiško jos eliminavimo iš viešųjų pirkimų – ji gali dalyvauti procedūrose, net ir būdama šiame sąraše, teigia kariuomenė.

„Ekobana“, laimėjusi 113 tūkst. eurų vertės Lietuvos kariuomenės 2016 metais skelbtą trijų elektros generatorių pirkimo konkursą, 2017 metais patiekė netinkamus generatorius.

Pasak V. Žuko, „Ekobana“ kariuomenei turi kompensuoti 7 proc. sutarties vertės nuostolių – apie 4,5 tūkst. eurų.

Kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas birželį rašytame rašte teigė, kad įmonė patiekė mobilius generatorius, kurių maksimalus greitis siekia iki 40 kilometrų per valandą, todėl jie negali važiuoti greitkeliais ar automagistralėmis, kaip pageidavo karinės pajėgos. Todėl kariuomenė nusprendė nepratęsti jų pristatymo termino ir birželio 15 dieną vienašališkai nutraukė sutartį.

Pasak V. Žuko, „Ekobana“ kariuomenei turi kompensuoti 7 proc. sutarties vertės nuostolių – apie 4,5 tūkst. eurų.

Portalo freedata.lt duomenimis, „Ekobana“ per pastaruosius penkerius metus iš valstybės įmonių bei organizacijų gavo maždaug 36,5 mln. eurų vertės užsakymų, o didžiausias užsakovas buvo elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Vien kariuomenės užsakymų ji yra gavusi už 217 tūkst. eurų (be generatorių pirkimo).

„Ekobana“ pernai patyrė 2,3 tūkst. eurų grynųjų nuostolių (užpernai – 898 tūkst. eurų), jos pajamos pernai sumažėjo 20,5 proc. iki 24,082 mln. eurų.

Į VPT administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą įmonės įtraukiamos trejiems metams, jeigu padaro esminių sutarties pažeidimų. Jos per tą laiką negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.