Norvegiją, Švediją, Daniją ir Lenkiją sujungs dujotiekis
Len­ki­jos ir Da­ni­jos ma­gis­tra­li­nių du­jo­tie­kių ope­ra­to­riai „Gaz-Sys­tem“ ir „E­ner­gi­net“ pa­tvir­ti­no spren­di­mus dėl in­ves­ti­ci­jų į „Bal­tic Pi­pe“ pro­jek­tą ir su­si­ta­rė kar­tu ties­ti Len­ki­jai stra­te­giš­kai svar­bų du­jo­tie­kį, pra­ne­šė „Gaz-Sys­tem“.

900 kilometrų ilgio vamzdynu norvegiškos dujos per Daniją, Švedijos pakrantę ir Baltijos jūrą pasieks Lenkiją ir jos kaimynes, dalis šių dujų atiteks Danijos ir Švedijos vartotojams.

10 mlrd. kubinių metrų metinio pralaidumo dujotiekis turėtų pradėti veikti 2022 metų spalį.

1,6–2,1 mlrd. eurų vertinamas jos tiesimo išlaidas lygiomis dalimis padengs „Gaz-System“ ir „Energinet“.

„Baltic Pipe“ dujotiekis bus sujungtas su Lenkijos suskystintų gamtinių dujų terminalu Svinouiscyje.