Norėtų paskolos automobiliui įsigyti, bet skolon perka skalbykles
Veng­rai ir len­kai la­biau­siai bū­tų lin­kę sko­lin­tis pi­ni­gų na­mams gra­žin­ti, is­pa­nai – svei­ka­tai ge­rin­ti. Lie­tu­viai pri­si­pa­žįs­ta: no­rė­tų sko­lin­tis pi­ni­gų au­to­mo­bi­liui pirk­ti, bet daž­nam ten­ka sko­lin­tis na­mams at­nau­jin­ti ir bui­ties prie­tai­sams įsi­gy­ti.

„Pusė tyrime dalyvavusių respondentų iš Lietuvos atsakydami į klausimą, kam labiausiai svarstytų imti asmeninę paskolą, pirmoje vietoje minėjo automobilio įsigijimą. Antroje vietoje dažniausiai minimos išlaidos sveikatos priežiūrai (48 proc.), trečioje – namams atnaujinti (43 proc.)“, – tokius bendrovės „Credit24“ užsakymu atlikto tyrimo duomenis pranešime komentuoja jos klientų aptarnavimo vadovė Donata Stoškuvienė.

Tačiau atsakydami į klausimą, kam dažniausiai yra tekę imti paskolą, daugiau nei trečdalis mini namų atnaujinimą ir namų apyvokos daiktus ar elektroninius prietaisus. 14 proc. apklaustųjų teigia, jog paskolą ėmė automobiliui įsigyti, beveik dešimtadalis – netikėtoms išlaidoms padengti. Išskyrus automobilio pirkimą, dažniau dėl paskolos populiariausiems tikslams, ypač sveikatos priežiūros išlaidoms, kreipėsi arba svarsto kreiptis moterys.

Pasak D. Stoškuvienės, vertinant tyrimo duomenis kitų šalių kontekste, išryškėja tam tikri skirtumai. „Pavyzdžiui, Vengrijos, Lenkijos, Ispanijos šalių gyventojai daug dažniau svarstytų paskolą imti namų atnaujinimui; automobiliui įsigyti – lietuviai ir čekai, o sveikatos išlaidoms padengti – ispanai“, – šalių skolinimosi įpročius vardija ji.

Tuo tarpu respondentai iš Rumunijos daug dažniau nei kitos tyrime dalyvavusios šalys būtų linkę skolintis pinigų savo laisvalaikiui, mėgstamai veikalai ar hobiams finansuoti (23 proc.). Ispanai taip pat būtų labiau linkę imti asmeninę paskolą netikėtoms išlaidoms padengti (50 proc.). Tokiu atveju, jeigu užkluptų neplanuotos ir netikėtos išlaidos, asmeninę paskolą imti svarstytų 39 proc. tyrime dalyvavusių respondentų iš Lietuvos gyventojų.

Retesnės, bet pasikartojančios lietuvių priežastys asmeninei paskolai apsvarstyti yra kitų skolų konsolidavimas (17 proc. respondentų), su vaiko mokslais susijusių išlaidų finansavimas (16 proc. respondentų) ir išlaidų pramogoms bei hobiams padengimas (12 proc. respondentų).

D. Stoškuvienės teigimu, tyrimo duomenys atspindi ir besikeičiančias skolinimosi tendencijas. „Prieš kelerius metus klientai dažniau kreipdavosi dėl paskolos norėdami padengti netikėtas išlaidas, konsoliduoti skolas, tačiau vis dažniau pastebime, kad paskolos imamos įsigyti planuotiems pirkiniams, kuriems sunkiau sutaupyti reikiamą sumą, labiau apsvarstomos kreditavimo sąlygos ir tinkamiausias finansinis produktas“, – sako finansinių paslaugų ekspertė.

Reprezentatyvų visuomenės nuomonės tyrimą „Credit24“ užsakymu atliko tarptautinė rinkos tyrimų kompanija „GfK“. Tyrimas atliktas praėjusių metų spalį, apklausta po 500 respondentų iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Rumunijos, Ispanijos ir Meksikos.