Neveikia „Tele2“ ryšys užsienyje: ką reikia žinoti
„Te­le2“ pra­ne­ša, kad dėl tech­ni­nių par­tne­rių „Com­fo­ne“ prob­le­mų, šiuo me­tu ne­vei­kia tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gos. Tai reiš­kia, kad už­sie­ny­je esan­tys ope­ra­to­riaus klien­tai ne­ga­li pri­si­jung­ti prie tink­lo.

„Tarptinklinis ryšio paslaugos šiuo metu neveikia. Jei esate užsienyje ir negalite prisijungti prie tinklo – tai ne jūsų kortelės ir ne telefono kaltė, problema mūsų pusėje“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Andrius Baranauskas, „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktorius.

Pasak A. Baranausko, problema atsirado jų partnerių „Comfone“ pusėje, kurių paslaugomis operatorius naudojasi jungdamasis prie kitų operatorių tinkle. Šios šveicarų įmonės sistemos, aptarnaujančios „Tele2“ klientų srautą užsienyje, sugedo ir šiuo metu yra taisomos.

Kada paslaugos užsienyje esantiems klientams vėl bus teikiamos, operatorius kol kas negali pasakyti.

„Tele2“ taip pat praneša šiuo metu sprendžiantys dėl kompensacijos visiems nepatogumus patyrusiems klientams.