Neturintiesiems išmaniųjų telefonų: „Swedbank“ ribos pervedimus
„Swed­bank“ klien­tų elg­se­nos duo­me­nys ro­do po­ky­čius – ne­mo­ka­mos iden­ti­fi­ka­vi­mo prog­ra­mė­lės „Smart-ID“ var­to­to­jų skai­čius pra­len­kė be­si­nau­do­jan­čių slap­ta­žo­džių ko­dų kor­te­lė­mis. No­rint pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus to­liau ak­ty­viai rink­tis mo­der­nes­nes pri­si­jun­gi­mo prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės al­ter­na­ty­vas, nuo š.m. ko­vo mė­ne­sio ma­žės ko­dų kor­te­lė­mis tvir­ti­na­mų pa­ve­di­mų die­nos li­mi­to su­ma. Skai­čiuo­ja­ma, kad šie po­ky­čiai ak­tua­lūs apie 100 tūkst. „Swed­bank“ klien­tų.

„Šių metų pradžioje populiariausiu būdu prisijungti prie mūsų banko elektroninės bankininkystės paslaugų tapo nemokama programėlė „Smart-ID“. Šiuo metu programėle aktyviai naudojasi apie 415 tūkst. „Swedbank“ klientų, ir kas mėnesį programėlės naudotojų skaičius pasipildo iki 50 tūkst. naujų vartotojų. Tuo metu aktyvių kodų kortelių naudotojų gretos toliau sparčiai mažėja“, – pranešime spaudai sako „Swedbank“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovė Jūratė Gumuliauskienė.

Pasak J. Gumuliauskienės, gyventojams yra sudaromos sąlygos programėle „Smart-ID“ pradėti naudotis net neatvykus į banko padalinį. Klientai programėlę į savo išmanųjį telefoną gali atsisiųsti savarankiškai ir pradėti ja naudotis parinkę reikiamus nustatymus.

„Išmaniojo telefono neturintiems klientams siūlome naudotis PIN kodų generatoriumi. Ši prisijungimo priemonė jaunimo programos ir senjorų programos paslaugų planų turėtojams bei Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos naudotojams išduodama be papildomo mokesčio. Banko klientai prie savo interneto banko gali prisijungti ir naudodamiesi mobiliuoju parašu, kurį išduoda mobiliojo ryšio operatoriai“, − komentuoja „Swedbank“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovė.

Gyventojai, kurie vis dar naudoja kodų korteles ir jomis tvirtina mokėjimus ar pinigų pervedimus, turėtų žinoti, kad kodų kortelių funkcionalumas yra palaipsniui ribojamas. Nuo kovo 7 d. maksimalus mokėjimo pavedimo limitas, kai jis tvirtinamas kodų kortele, sieks 100 eurų per dieną. Vėliau šis limitas dar labiau mažės ir nuo gegužės 23 d. jis sieks 30 eurų per dieną.

Be to, nuo balandžio 1 d. norint atsiskaityti už pirkinius interneto parduotuvėse mokėjimo kortele, mokėjimo patvirtinimui klientai turės pasirinkti kitas priemones nei kodų kortelės, pavyzdžiui, „Smart-ID“, mobilųjį parašą, PIN kodų generatorių.

„Swedbank“ klientų naudojamos kodų kortelės nustos galioti šių metų rugsėjo 1 dieną, tačiau bankas ragina pasirinkti alternatyvų prisijungimo prie e. bankininkystės būdą jau dabar.