Nepasiturintiesiems teks susiveržti diržus
Iš Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do da­li­ja­mų mais­to pro­duk­tų gy­ven­ti įpra­tę žmo­nės bent ar­ti­miau­sią mė­ne­sį tu­rės pa­ba­dau­ti ar­ba ieš­ko­ti, kur dar ga­vus mais­to: anks­čiau ne­pa­si­tu­rin­tie­ji par­si­neš­da­vo sep­ty­nių-de­vy­nių pro­duk­tų krep­še­lį, o ko­vo mė­ne­sį gaus tik po du pro­duk­tus.

Savivaldybių interneto svetainėse vienas po kito randasi atsiprašymai dėl to, kad gaunantieji vadinamąją europinę maisto produktų labdarą kovą sulauks tik po kiaulienos konservų dėžutę ir saldžių sausų pusryčių pakelį. Skurstantiesiems žadėtas riešutų ir razinų mišinys, sausainiai su šokolado gabalėliais, sutirštinto pieno konservai ir kiti maisto produktai bus išdalyti vėliau.

Fondo atstovai teisinasi, jog produktų nupirkti nepavyko tiekėjams netinkamai užpildžius dokumentus, o maisto dalytojai neslepia nerimo dėl nepasiturinčiųjų reakcijos sužinojus, kad žadėtų produktų jie bent kol kas negaus.

Nepavyko nupirkti

Šie metai – antri, kai skurstantiesiems skirtų produktų pirkimu rūpinasi Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) darbuotojai. Jie pakeitė iki šiol šį darbą atlikdavusius kolegas iš Lietuvos žemės ūkio ir maisto rinkos reguliavimo agentūros. ESFA atstovai „Lietuvos žinias“ informavo, jog 2019–2020 metais nepasiturintiesiems dalijamiems maisto produktams pirkti Lietuvai yra skirta 25 mln. eurų. Šiemet planuojama įsigyti ir išdalyti iš viso 19 rūšių maisto produktus. Tai bus daroma šešiskart per metus, per kiekvienas dalybas gyventojai gaus po septynis-devynis skirtingų rūšių maisto produktus. Pabrėžiama, kad šių metų produktų krepšelis pasipildė naujais produktais – razinų ir riešutų mišiniu bei aukštoje temperatūroje apdorotu pienu.

ESFA atstovai raštu paaiškino, jog pirmuoju etapu nepasiturintieji gaus tik po du produktus – 400 gramų sveriančią kiaulienos produktų dėžutę ir 500 gramų sausų pusryčių pakuotę todėl, kad dėl tiekėjų netinkamai parengtų pasiūlymų teko nutraukti ir iš naujo pradėti maisto produktų tiekimą. Procedūros dar vis tęsiasi, o kai kurie tiekėjai, gindami savo teises, kreipėsi į teismą. „Laukiama teismo sprendimo dėl atskirų pirkimo dalių“, – dėstė ESFA atstovai. Jie pabrėžė, kad bendras per metus nepasiturintiesiems numatytų išdalyti maisto produktų kiekis nesikeičia – tie produktai, kurie gyventojų nepasieks kovą, bus išdalyti vėliau.

Bijo reakcijos

ESFA duomenimis, kovą po du produktus gaus 156 498 asmenys, kurių mėnesio pajamos neviršija 183 eurų. Teigiama, jog išimtiniais atvejais, savivaldybėse sudarytoms komisijoms nusprendus, parama bus skiriama ir žmonėms, kurių pajamos kiek didesnės už minėtas.

Paramos maistu gavėjų skaičius kasmet kinta: 2017-ųjų gruodį ją gavo 186 tūkst. žmonių, 2018 metų gruodį – 192 tūkst. asmenų. Šią labdarą gyventojams dalija savivaldybių specialistai, labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Marijampolės krašto samariečių bendrijos atstovai.

Šios bendrijos projektų vadovė Silvija Drandžilauskaitė neslėpė, jog bijo imti į rankas telefoną, skambinti ir pranešti, kad nepasiturintiesiems skirtų produktų krepšelyje bus vos du produktai. „Bijau reakcijos, renku žodžius, kuriais reiks teisintis, kodėl deramai nepasirūpinta vargšais“, – sakė ji. Samarietė teigė, jog bendrija europinę maisto labdarą dalija kiek daugiau nei 3 tūkst. asmenų. „Neigiamos jų reakcijos tikrai sulauksime“, – kalbėjo projektų vadovė.

Anot jos, atsiimančių šią labdarą daugėja, jos ateina daug jaunų žmonių. „Tarp tų, kurie gauna šią labdarą, yra ir dirbantys žmonės. Vadinasi, jie neuždirba tiek, kad kiekvienam šeimos nariui tektų 183 eurai per mėnesį“, – konstatavo S. Drandžilauskaitė.

Žmonės laukia

Marijampolėje maisto produktų labdara dalijama dvi darbo savaites bei vieną šeštadienį. Daugiausia šios paramos gavėjų sulaukiama pirmomis dalybų dienomis bei šeštadienį. „Labdaros krepšelis tikrai solidus, produktai geri, tad žmonės juos ima noriai. Gaila, jog per pirmąjį dalijimą daugelio produktų jie negaus, o mums, dalytojams, teks teisintis, kad dėl to kalti ne mes“, – sakė Marijampolės krašto samariečių bendrijos atstovė.

Europinę labdarą dalijančiame Telšių socialinių paslaugų centre dirbanti Aušra Gustienė taip pat apgailestavo, kad kovą skurstantieji negaus tiek produktų, kiek gaudavo anksčiau. Ji pasakojo, kad vykstant maisto produktų labdaros dalyboms Telšių socialinių paslaugų centre būna padedama dėžė, į kurią raginama sudėti tuos produktus, kurių žmonės galbūt nenori imti. „Į dėžę nieko neįdeda nė vienas. Iš to sprendžiame, kad tai, kas duodama, žmonės tikrai suvalgo patys“, – sakė A. Gustienė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad tarp atsiimančiųjų labdarą yra palyginti daug jaunų žmonių.