Nekilnojamojo turto fondų investicijos solidžiausios
Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo su­bjek­tų (KIS) tur­tas bir­že­lio pa­bai­go­je bu­vo 197,6 mln. eu­rų – 5,3 proc. ma­žiau nei 2017-ųjų pa­bai­go­je, kai jis bu­vo 208,69 mln. eu­rų.

KIS dalyvių skaičius per pusmetį sumenko 6,9 proc. ir birželio pabaigoje buvo 6,7 tūkstančio. Didžiausią įtaką tam padarė dalyvių mažėjimas „INVL Asset Management“ bei „Dovre Forvaltning“ valdomuose fonduose, teigiama Lietuvos banko parengtoje apžvalgoje.

Anot analitikų, fondų turtą šiemet mažino tai, kad investicinių vienetų išpirkta daugiau (36,44 mln. eurų) nei išplatinta (24,2 mln. eurų), o dėl sėkmingos investicinės veiklos fondų valdomas turtas didėjo 1,2 mln. eurų.

Vidutiniškai KIS vienetų vertė per pusmetį sumenko 3,1 procento. Skolos vertybinių popierių KIS vertė sumažėjo 2,8 proc., mišraus investavimo ir akcijų KIS vertė sumažėjo po 1,4 procento.

Šiemet sumažėjo devynių neprofesionaliesiems investuotojams platinamų KIS vienetų vertės (nuo 0,8 iki 14 proc.), o trijų fondų vertės padidėjo (nuo 1,7 iki 3,7 proc.) Daugiausia per pusmetį augo „INVL Baltijos“ fondo vieneto vertė (3,7 proc.), o didžiausią nuosmukį patyrė „Dovre Baltic Sea“ fondo vieneto vertė (14 proc.).

Didžiausi pagal KIS valdomą turtą birželio pabaigoje buvo nekilnojamojo turto fondai – jų bendras turtas siekė 63,01 mln. eurų ir sudarė 31,9 proc. viso KIS turto. Į nekilnojamojo turto fondus buvo investavę 103 investuotojai (vos 1,4 proc. visų KIS dalyvių), vidutinis vieno nekilnojamojo turto fondo dydis buvo 31,5 mln. eurų.

Akcijų fondų bendras turtas pusmečio pabaigoje buvo 52,97 mln. eurų ir sudarė 26,8 proc. viso KIS turto. Į šiuos fondus buvo investavę 5,5 tūkst. investuotojų (82,6 proc. visų KIS dalyvių), o vidutinis vieno fondo dydis buvo 4,82 mln. eurų.

Skolos vertybinių popierių KIS turtas birželio pabaigoje siekė 49,42 mln. eurų (25 proc. viso KIS turto), į juos buvo investavę 913 investuotojų (13,7 proc. visų KIS dalyvių). Mišrių KIS turtas buvo 8,08 mln. eurų (4,1 proc.), jie turėjo 135 investuotojus (2 proc.). Lietuvoje taip pat veikė vienas privataus kapitalo KIS, valdęs 24,1 mln. eurų turto (12,2 proc.) ir turėjęs 14 investuotojų (0,2 proc.).

Lietuvos banko duomenimis, vienam akcijų fondo dalyviui vidutiniškai teko po 9,62 tūkst. eurų, skolos vertybinių popierių fondų dalyviui – 54,13 tūkst. eurų investicijų.

Didžiausia dalis KIS turto birželio pabaigoje buvo investuota eurais – 123,41 mln. eurų (62,5 proc. viso turto). 53,6 proc. viso KIS turto buvo investuota Lietuvoje – 105,84 mln. eurų.

Didžiausią KIS turto dalis pusmečio pabaigoje priklausė „Lords LB Asset Management“ valdomiems nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondams – 87,11 mln. eurų, arba 44,1 proc. visos KIS rinkos.

„INVL Asset Management“, valdančiai akcijų ir skolos vertybinių popierių KIS, teko antroji vieta (82,02 mln. eurų turto, 41,5 proc. rinkos), trečioje pozicijoje buvo „Dovre Forvalting“ (14,56 mln. eurų turto, 7,2 proc. rinkos).

Birželio pabaigoje daugiausia dalyvių savo valdomuose fonduose turėjo „INVL Asset Management“ – į jos valdomus fondus buvo investavę 5,6 tūkst. dalyvių (84,3 proc. visų KIS dalyvių). Antroje vietoje buvo „Dovre Forvalting“ – 455 dalyviai (6,8 proc.), trečioje – „Orion Asset Management“, kurį buvo pasirinkę 318 dalyvių (4,8 proc.).

BNS