Neįgaliųjų tėvus ir globėjus pensijai draus valstybė
Tė­vai ar įtė­viai, na­muo­se pri­žiū­rin­tys ne­įga­lius vai­kus, nuo 2020 me­tų pen­si­jai bei ne­dar­bin­gu­mui bus drau­džia­mi vals­ty­bės lė­šo­mis. Kas­met tam rei­kės 10–11 mln. eu­rų.

Seimas antradienį praplėtė draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Už tokią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą balsavo 92 Seimo nariai, o du susilaikė.

Valstybės lėšomis taip pat bus draudžiami asmenys, teismo paskirti specialios nuolatinės slaugos arba priežiūros reikalaujančio neįgaliojo globėjais ar rūpintojais ir jį prižiūrės.

Pataisų iniciatorių „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio ir Neįgaliųjų komisijos nario Justo Džiugelio skaičiavimais, tokių asmenų yra nuo 8 tūkst. iki 11,5 tūkst.

Nuo 2000 metų valstybės lėšomis draudžiami slaugytojai, prižiūrintys nuolatinės slaugos, bet ne nuolatinės priežiūros poreikio neįgaliuosius.