Naujasis Kazachstano ambasadorius: Lietuva – tiltas tarp Azijos ir Europos
Spa­lio pa­bai­go­je Ka­zachs­ta­no Res­pub­li­ka į Lie­tu­vą pa­sky­rė am­ba­sa­do­rių Vik­to­rą Te­myr­baye­vą. Am­ba­sa­do­rius dar­bą pra­dė­jo su­reng­da­mas ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­ją dvi­ša­liams san­ty­kiams su Lie­tu­va ap­tar­ti. Ka­zachs­ta­nas di­džiau­sią dvi­ša­lių san­ty­kių pers­pek­ty­vą įžvel­gia že­mės ūkio, švie­ti­mo bei me­di­ci­nos sri­ty­je.

Kazachstano Respublika yra viena iš sparčiausiai Vidurinėje Azijoje besivystančių šalių. Pastaraisiais metais numatytos didelės švietimo, medicinos bei žemės ūkio reformos. Jų įgyvendinimas, Viktoro Temyrbayevo nuomone, atvers plačias galimybes naujiems Kazachstano ir Lietuvos bendradarbiavimo projektams, ypač žemės ūkio ir pramonės srityje.

Pastaroji sritis Kazachstane buvo nustatyta kaip viena iš penkių prioritetinių sričių investuotojams pritraukti. Didžiausiu privalumu laikoma didelė ir ekologiškai švari Kazachstano teritorija, plotu viršijanti Vakarų Europos žemes. Kazachstanas užima 5 vietą pasaulyje pagal ganyklų teritorijas. Taip pat efektyviam žemės ūkiui vystyti palankus respublikos klimatas – mat kone ištisus metus Kazachstaną lepina saulė. Per metus čia suskaičiuojama net 263 saulėtų dienų.

„Investuotojai jau įvertino palankias investicijas į žemės ūkį Kazachstane. Per pastaruosius 5 metus žemės ūkio verslo sektoriui buvo pritraukta beveik 1 mlrd. Iš jų daugiau kaip 200 milijonų JAV dolerių buvo pritraukta maisto gamybai. Pavyzdžiui, paimkite pieno produktus. Iš daugiau nei 5 tonų mūsų pieno mes apdorojame tik trečdalį. Lietuvoje yra keletas didelių pieno perdirbimo įmonių, kurių produktai yra taip pat paklausūs Kazachstane. Jei organizuosime pieno perdirbimą Kazachstane, ne tik Kazachstano rinka bus atverta gamintojams, bet ir Kinijos, Rusijos bei EEE šalių, Irano ir Persijos įlankos šalių rinkoms“, – įsitikinęs naujasis Kazachstano ambasadorius.

Taip pat tikimasi plėsti bendradarbiavimą medicinos bei švietimo srityse. Mat Lietuva kasmet skiria apie 200 stipendijų paketų iš Kazachstano atvykusiems medicinos studentams. Lietuvos ir Kazachstano medicinos srities specialistai jau šiandien vykdo bendrus mokslinius tyrimus. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Aleksandru Stulginskio universitetu ketina parengti Kazachstano agronomų mokymo programą. Dvišaliams santykiams plėsti vasarą buvo pasirašytas memorandumas tarp Vilniaus universiteto ir Astanos medicinos universiteto.

„Mūsų šalys turi visas galimybes tapti tilto ramsčiais tarp dviejų svarbiausių planetos žemynų. Mes galime sukurti koridorių Rytų Europa – Centrinė Azija, per kurį galime keistis ne tik prekėmis ir paslaugomis, bet ir moksliniais pasiekimais bei kultūrinėmis vertybėmis“, – siūlo Viktoras Temyrbayevas.