Naujas karjeros finansų eksperto laiptelis
Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos (LBA) li­zin­go ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Lai­mo­nas Be­lic­kas pa­skir­tas Eu­ro­pos li­zin­go fe­de­ra­ci­jos „Lea­seu­ro­pe“ sta­tis­ti­kos ir rin­kos ko­mi­te­to va­do­vu.

Tai – pirmas kartas, kai Lietuvos atstovas užima komiteto vadovo pareigas šioje solidžią istoriją turinčioje organizacijoje. L. Belicko kandidatūrai pritarta praėjusią savaitę Belgijoje, kur yra įsikūrusi „Leaseurope“ būstinė, vykusiame organizacijos tarybos posėdyje, rašoma pranešime spaudai.

„Naujosios pareigos man yra reikšmingas ligšiolinės profesinės veiklos įvertinimas ir galimybė dar svariau prisidėti prie rinkos analizės tarptautiniu mastu, – sakė L. Belickas, specializuotos lizingo bendrovės „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo generalinis direktorius. – Mūsų atstovaujamam sektoriui tenka nemenkas vaidmuo sudarant palankias sąlygas ūkio plėtrai. Bendradarbiaudami siekiame, kad lizingo sektorius ir toliau tvariai augtų bei kurtų vis didesnę pridėtinę vertę.“

Anot LBA prezidento Manto Zalatoriaus, L. Belickui patikėtos pareigos – aiškus ženklas, kad lizingo sektoriaus įdirbis Lietuvoje yra aukštai vertinamas Europos kolegų.

„Esame globalaus pasaulio dalis ir jau turime sukaupę gerosios praktikos, kuria galime ir turime dalintis su kitais. Šitaip tampame vis aktyvesni tarptautinio specialistų tinklo dalyviai, – įsitikinęs M. Zalatorius. – Tai labai svarbu mums, kaip organizacijai, atstovaujančiai Lietuvos bankų ir finansų sektoriui tiek mūsų šalyje, tiek tarptautiniu lygiu.“

Nuo 1972-ųjų veikianti Europos lizingo bendrovių asociacijų federacija „Leaseurope“ šiuo metu jungia 42 asociacijas, veikiančias 32 valstybėse. Nuo 2006-ųjų ji veikia kaip skėtinė organizacija, atstovaujanti lizingo ir ilgalaikės bei automobilių nuomos sektorių interesams.

„Leaseurope“ reprezentuoja minėtuosius sektorius Europos ir tarptautinėse institucijose, informuoja narius apie europines bei tarptautines teisės aktų naujoves ir iniciatyvas, rengia europinę sektorių statistiką bei jos vertinimus, suteikia galimybę nariams keistis patirtimi ir plėtoti profesinių ryšių tinklą.