Naujas dvikalbis televizijos kanalas
Rugp­jū­čio 5 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo pri­sta­ty­tas pir­ma­sis pri­va­tus len­kų – lie­tu­vių te­le­vi­zi­jos ka­na­las – FMT TV. Te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jos jau vyk­do­mos Tra­kų, Elek­trė­nų ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­se, 24 ka­na­lu ar­ba 498 MHz daž­niu skait­me­ni­nės ant­že­mi­nės te­le­vi­zi­jos ban­go­mis, tarp 07:00 ir 00:00 va­lan­dų, sa­ko­ma FMT TV pra­ne­ši­me spau­dai. 

FMT TV pristatė ir išmaniąją programėlę pritaikytą „Android“, „iOS“ platformose. Televizijos tinklelį sudaro lenkiški serialai, filmai, programos vaikams bei muzikos programos. Taip pat žinios pateikiamos tiek lenkų, tiek lietuvių kalbomis.

FMT TV partneriai: „Inter Alia“, „Polsat“ televizija, „Lietuvos žinios“, Kosakovskių institutas ir „Filmoteka Narodowa“.

FMT TV jau galite matyti: „Samo Życie“, „Tylko Miłość“, „Daleko od Noszy“ „Rodzina Zastępcza“, „Zostać Miss“, taip pat istorinius filmus sukurtus tarpukariu – „Dla ciebie polsko“(rež. Antoni Bednarczyk, 1920), „Cud nad Wislą“ (rež. Ryszard Bolesławski, 1921) „Rok“ (1863, rež. Edward Puchalski, 1922) „Pan Tadeusz“ (rež Ryszard Ordyński, 1928), „Dwie Joasie“ (rež. Mieczysław Krawicz, 1935), „Ada to nie wypada“ (rež. Ramuald Gantkowski, 1938) ir Doktor Murek“ (rež. Juliusz Gardan, 1939).

Nuo spalio mėnesio taip pat matysite: „Ugnis ir kardas“, „Veltui“, „Pažadėtoji žemė“ ir „Lotna“.