Namai – vis dar lietuvio tvirtovė
Lie­tu­vos žmo­nės svar­biau­siu sa­vo tur­tu įvar­di­jo būs­tą, gry­nuo­sius pi­ni­gus ir iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, šie da­ly­kai yra be­maž vie­no­dai svar­būs gy­ven­to­jams – taip pa­si­sa­kė maž­daug po treč­da­lį apk­laus­tų­jų , o 14 proc. jų bran­giu tur­tu lai­ko vaiz­do ir gar­so įran­gą.

Gyventojams namai yra pats brangiausias materialus turtas – tokios nuomonės laikosi net 81 proc. Lietuvos gyventojų. Tai parodė draudimo bendrovės „Gjensidige“ užsakymu prieš mėnesį „AC Nielsen Baltics“ šalyje atlikta reprezentatyvi apklausa.

„Kiekvienais metais tiriame ir analizuojame, koks turtas svarbiausias šalies gyventojams. Į pirmąją sąrašo vietą jie daugiau nei penkerius metus iškelia būstą. Jo vertinimo rodiklis nuo kitų sąrašo pozicijų yra atitolęs daugiau nei dvigubai. Išties namų svarbą lietuvių sąmonėje sunku būtų kuo nors pakeisti. Todėl jų funkcinė būtinybė ir kaina iškelia būstą į svarbiausių daiktų viršūnę“, – pranešime spaudai teigė šios draudimo bendrovės generalinis direktorius Marius Jundulas.

Pinigus svarbiausiu turtu įvardijo 53 proc. 16–19 metų jaunuolių, tačiau tik penktadalis 55–64 metų apklausos dalyvių grynuosius pinigus įvardijo jiems brangiu turtu.

Jis atkreipė dėmesį, kad būstą svarbiausiu turtu laiko visų amžiaus grupių žmonės.Tik 20–24 metų amžiaus grupėje jo reikšmė maža – būstą kaip svarbiausią turtą mini 67 proc. respondentų. „Tai tradiciškai studentiškas arba ankstyvos karjeros amžius. Šiuo metu žmonės daugiau ieško savo gyvenimo kelio, daugiau keliauja, tyrinėja, todėl prieraišumas prie namų nėra prioritetas“, – sakė draudimo bendrovės vadovas. Bet jau 25 metų ir vyresnių respondentų grupėje namus svarbą pripažįsta 80 proc. apklaustųjų. Tyrimo duomenimis, daugiausiai iš visų – 87 proc. – svarbiausiu turtu namus laiko 55–64 metų respondentai.

Jaunimas labiausiai vertina pinigus

Tyrimas parodė, kad po būsto Lietuvos žmonės labiausiai brangina pinigus ir išmaniuosius įrenginius. Juos kaip svarbų turtą įvardijo atitinkamai 30 proc. ir 28 proc. šalies gyventojų.

Šiemet pirmąsyk tarp svarbiausių daiktų pasirinkimų į tyrimą įtraukti grynieji pinigai, siekiant išsiaiškinti, kaip žmonės juos vertina. Pinigai pagal svarbą atsidūrė antrojoje pozicijoje – iškart po namų. Vis dėlto, palyginus su būstu, jie vertinami beveik triskart mažiau.

Tyrimo duomenimis, pinigus svarbiausiu turtu dažniausiai įvardijo jaunimas – 53 proc. 16–19 metų Lietuvos gyventojų.

Tačiau pinigai – mažiausiai svarbus turtas brandaus amžiaus respondentams. Tik penktadalis 55–64 metų apklausos dalyvių grynuosius pinigus įvardijo jiems brangiu turtu.

Tokie rezultatai, pasak M. Jundulo, puikiai iliustruoja pajamų svarbą jaunų žmonių gyvenime. „Studentai ar mokyklas baigęs jaunimas labiausiai vertina pinigus, nes tai jiems – savarankiškumo ir nepriklausomybės ženklas. Tuo tarpu brandūs žmonės mažiausiai vertina ne tik pinigines lėšas ar išmaniąją techniką, bet ir visą materialųjį turtą“, – tvirtino M.Jundulas.

Išmaniųjų įrenginių svarba sumenko

Tyrimo duomenimis, išmanųjį telefoną ir nešiojamą kompiuterį tarp brangiausių daiktų įtraukė 28 proc. apklausos dalyvių. Pernai tokių buvo 42 procentai. Šioje kategorijoje išsiskiria 16–19 metų respondentai. Išmanieji įrenginiai svarbiausiu turtu yra laikomi 53 proc. šio amžiaus jaunuolių.

Draudimo bendrovės vadovas atkreipė dėmesį į besikeičiantį išmaniųjų telefonų bei nešiojamų kompiuterių ir, apskritai, technikos vertės suvokimą.

„Palyginti su praėjusių metų duomenimis, net trečdaliu mažiau žmonių šiuos įrenginius įtraukė tarp jiems brangiausių daiktų. Mobiliųjų įrenginių prieinamumas ir įvairovė auga septynmyliais žingsniais. Tikėtina, kad žmonės telefoną ir kompiuterį vis labiau vertina dėl praktinių aspektų, nebe kaip statuso simbolį“, – dėstė M. Jundulas.

Pasak jo, tas pats pasakytina apie vaizdo ir garso techniką. Pernai ji kaip svarbi buvo paminėta 28 proc. respondentų, šiemet kaip svarbiausią turtą ją įvardijo 14 proc. šalies gyventojų.