Nacionaliniam stadionui siūlo ieškotis „alternatyvių finansavimo šaltinių“
Fi­nan­sų ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Vil­niaus val­džia na­cio­na­li­niam sta­dio­nui tu­ri ieš­ko­ti „al­ter­na­ty­vių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių“.

Tokią poziciją Vyriausybės nariai išsakė likus dienai iki balsavimo Vilniaus miesto savivaldybėje dėl koncesijos sutarties.

„Nuo 2015 metų priimtų sprendimų įgyvendinimo procesas užsitęsė, pradinis finansavimo modelis tapo netvarus. Rizika prarasti dešimtis milijonų ES investicijų virto realia grėsme. Įvertinę tai, siūlome Vidaus reikalų ministerijai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe susitarti dėl šio projekto finansavimo alternatyvų. Tai svarbus objektas visuomenei, o, jo įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo savivaldybės lankstumo ir geranoriško bendradarbiavimo ieškant galimybių,“ – pranešime spaudai cituojamas finansų ministras Vilius Šapoka.

„Atsižvelgus į Finansų ministerijos vertinimą, reikia ieškoti naujų sprendimų, kad ES lėšos nebūtų prarastos. Nenorime stabdyti nacionalinės svarbos projekto, todėl siūlome savivaldybei spręsti klausimą ieškant alternatyvių finansavimo šaltinių, galbūt perskirstant finansavimą kitiems savivaldybės valdomiems projektams. Tikimės lankstumo iš savivaldybės pusės, tačiau reikia pažymėti, kad sklandus projekto įgyvendinimas, rizikos įvertinimas ir jos valdymas yra savivaldybės atsakomybė ir priklauso nuo savalaikių jos sprendimų.“ – pranešime spaudai teigia Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

2015 metų Vyriausybės nutarimu buvo nuspręsta, kad „Šeškinės daugiafunkcio komplekso“ įgyvendinime dalyvaus Vyriausybė ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Bendrą pareiškimą išplatinę ministrai teigia, kad šiuo metu yra kilusi grėsmė projektui prarasti Europos Sąjungos (ES) finansavimą.