Mokytojas ir jo klasės orkestras
Vil­niaus ra­jo­no Juo­dši­lių „Ši­lo“ gim­na­zi­jos mu­zi­kos mo­ky­to­jas Sau­lius Bal­sys į pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­trą ne­si­ren­ka vai­kų pa­gal ga­bu­mus. Vi­sa pra­di­nu­kų kla­sė nuo pir­mų­jų die­nų ke­le­tą kar­tų per sa­vai­tę ima į ran­kas įvai­rius pu­čia­muo­sius ir mo­ko­si gro­ti ne­su­dė­tin­gas me­lo­di­jas. Lie­tu­vo­je ši pra­kti­ka dar nau­jo­vė, o Sau­liaus pir­mo­ji kla­sė-or­kes­tras – jau penk­to­kai.

Lietuvos muzikos ir tearto akademijoje (LMTA) klarneto studijas baigęs S. Balsys apie Europoje ir Amerikoje jau keletą dešimtmečių gyvuojančią patirtį pradinukus suburti į klasės pučiamųjų orkestrą sužinojo 2014 metais per Palangoje vykusią tarptautinę pučiamųjų instrumentų konferenciją. Tuo metu Saulius Vilniaus rajono Rudaminos meno mokykloje mokė auklėtinius groti pučiamaisiais instrumentais.

Saulius Balsys: „Kai paties vaikai pradėjo lankyti mokyklą, pradinukų tėvams pasiūliau klasės-orkestro idėją ir sulaukiau iš jų entuziastingo pritarimo.“

„Tarp pranešėjų buvo vienas Olandijos atstovas, kuris pristatė klasės-orkestro sistemą, jau įsitvirtinusią Vakarų Europos šalyse. Buvau viena ausimi girdėjęs apie tai iš pažįstamo dirigento vokiečio, tačiau nieko detaliau nežinojau. Lietuvos mokyklose nebuvo to daryta. Man pasirodė labai įdomu, be to, laisvo laiko dirbdamas Rudaminos meno mokykloje nestokojau, tad nutariau pabandyti“, – prisiminė pašnekovas.

Neskirsto pagal gabumus

Kadangi gyvena šalia Juodšilių, Valčiūnuose, o paties vyresnieji vaikai pradėjo lankyti vietos „Šilo“ gimnaziją, Saulius pamanė, kad galėtų pamėginti pritaikyti šią metodiką mokykloje, pasiūlyti vaikams įdomesnį užsėmimą. Visa pradinukų klasė nuo pirmųjų dienų keletą kartų per savaitę per vieną pamoką ima į rankas įvairius pučiamuosius instrumentus ir mokosi groti nesudėtingas melodijas, daineles.

Saulius minėjo, kad paprastai mokyklose orkestrai buriami iš įvairių klasių vaikų, pasirenkant gabiausiuosius. S. Balsys dirba su vienos klasės mokinukais, neskirstydamas jų į gabius ir mažiau gabius. „Pats metodas yra sumanytas amerikiečių, pagal parengtas rekomendacijas dirbame su vaikais nuo pirmųjų dienų. Iš pradžių tiesiog mokomės išgauti instrumento garsą, net natų neįvardydami. Kadangi šią klasę turiu jau ketvirtus metus, orkestras atlieka sudėtingesnius kūrinėlius. Vaikams patinka jausti, kaip jie tobulėja, tai skatina stengtis“, – patenkintas kalbėjo muzikos mokytojas.

Pirmieji Sauliaus klasės-orkestro vaikai yra jau penktokai, dar vieną klasę mokytojas subūrė iš dviejų paralelinių trečių klasių mokinukų. Klasėse-orkestruose groja ir jo vaikai – su penktokais trimituoja vienuolikmetis Rapolas, su trečiokais – fleita muzikuoja devynmetė Gabija. Šešerių Antanas dar mokosi parengiamojoje klasėje, o dviejų mėnesių Pranciškus kol kas klausosi tik mamos ir tėčio dainuojamų lopšinių. Pasak S. Balsio, kai jo vaikai pradėjo lankyti mokyklą, pats pradinukų tėvams pasiūlė klasės-orkestro idėją ir sulaukė iš jų entuziastingo pritarimo, o ir vaikams patinka muzikuoti kartu su bendraklasiais.

Groja tikrais instrumentais

Mokytojo teigimu, vaikams smagu groti tikrais pučiamaisiais instrumentais, o ne žaislinėmis jų kopijomis. Klasės-orkestro pranašumas yra tai, kad vaikai skatinami bendrauti, veikti kartu, jausti komandą. Sauliaus mokiniai groja fleitomis, klarnetais, saksofonais, trimitais, trombonais ir eufonijomis (mažesnis tūbos variantas). „Kiekvienoje šalyje šis metodas veikia pagal vietos specifiką. Tarkime, Olandijoje, kur buvau išvykęs į mokymus, vaikai instrumentus gauna kiekvienas asmeniškai ir nešasi juos namo, tad gali papildomai pagroti, repetuoti. Visi instrumentai yra apdrausti, jei kyla kokių problemų, juos be vargo galima pasikeisti, sutvarkyti. Lietuva nėra tokia turtinga šalis kaip Olandija, tad nors „Šilo“ gimnazija pasistengė ir nupirko tikrai gerus instrumentus, jie laikomi mokykloje. Per savaitę renkamės groti du ar tris kartus, nes pasimokyti namie moksleiviai neturi galimybių“, – aiškino pašnekovas.

Pradinukų klasė-orkestras savo pasiekimus rodo per gimnazijoje rengiamas šventes.

Kadangi klasės-orkestro metodinė medžiaga parengta Amerikoje, kūriniai taip pat parinkti pagal JAV specifiką, tad Saulius pats pritaiko savo muzikantams nesunkias lietuviškas liaudies daineles, tarkim, „Bitute pilkoji“, Stasio Šimkaus maršą „Mes, Lietuvos kareivėliai“ ir pan. Grodami mažieji lyg ir savaime išmoksta ne tik atlikti melodijas, bet ir muzikos terminų, solfedžio pradmenų.

„Grodami mažieji muzikantai lyg ir savaime išmoksta ne tik atlikti melodijas, bet ir muzikos terminų, solfedžio pradmenų.“

Klarnetas vietoj trimito

S. Balsys prisipažino, kad tapęs muzikos mokytoju atrado savo tikrąjį pašaukimą. Dar mokydamasis trečiame LMTA kurse jis pradėjo dirbti pučiamųjų instrumentų mokytoju Rudaminos meno mokykloje. Iš čia dirbančios sesers sužinojęs, kad tokio mokytojo ieškoma, Saulius pats pasisiūlė prieš vienuolika metų. Daugiau pretendentų nesulaukusi mokymo įstaiga priėmė studentą.

Sauliaus Balsio klasės-orkestro vaikai jau penktokai.Asmeninio archyvo nuotrauka

Saulius pasakojo, kad pats groti pradėjo sekdamas vyriausios sesers pavyzdžiu. „Esu kilęs iš Zarasų rajono, iš keturių vaikų šeimos. Vyriausia sesuo, pradėjusi lankyti muzikos mokyklą, mokėsi skambinti pianinu, o aš iš paskos nutariau mokytis groti trimitu. Tačiau tais metais, kai pradėjau lankyti muzikos mokyklą, trimito pamokų nebuvo, nes mokytojas iš Zarasų išvažiavo į Anykščius, todėl nuėjau į klarneto klasę“, – prisiminė pašnekovas.

Baigęs mokyklą Saulius toliau groti klarnetu mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje, paskui – LMTA. Dar konservatorijoje susipažino su būsimąja žmona Renata, kuri mokėsi fortepiono specialybės, o LMTA pasirinko studijuoti etnomuzikologiją.

Per "Ubagų dainų" pristatymą sudainuota daug mažai žinomų humoristinių liaudies dainelių.

Dar gyvendama Zarasuose visa Sauliaus šeima buvo pasinėrusi į folkloro ansamblio veiklą, tad Vilniaus universitete studijuojanti kita sesuo pakvietė prisidėti prie čia gyvuojančio folkloro ansamblio „Ratilio“. „Atvažiavęs į Vilnių mokytis konservatorijoje apleidau folklorą, tačiau sesers paragintas su dideliu malonumu prisidėjau prie jų kolektyvo. Vienas „Ratilio“ vadovų Antanas Fokas subūrė ansamblį „Sutaras“ ir pakvietė mane ateiti. Taip ir likau su „Sutaru“. Man patinka, kad Antanas nuolat ieško įdomių folkloro pateikimo formų, organizuoja įvairius projektus: kartu su džiazo muzikantais, įvairiais ansambliais. „Sutaras“ parengė ir išleido, mano manymu, labai įdomią kompaktinę plokštelę „Ubagų dainos“, į ją surinktos mažai žinomos lietuvių folklorinės melodijos. Per trylika metų su „Sutaru“ supratau, kad dalyvauti ansamblyje – puiki mokykla, čia net anglų kalbą išmokau, nes teko daug bendrauti su užsieniečiais, o mokykloje mokiausi vokiečių“, – prisipažino klarnetininkas muzikos mokytojas.