Mobiliojo parašo sistema vėl veikia
Pa­ša­li­nus ge­di­mą pir­ma­die­nį Lie­tu­vo­je vėl vei­kia mo­bi­lio­jo par­ašo sis­te­ma, BNS pa­tvir­ti­no pa­slau­gos tie­kė­jos Es­ti­jos IT bend­ro­vės „SK ID So­lu­tions“ at­sto­vai.

Ši bendrovė apie sutrikimus pranešė pirmadienio rytą, nepatogumų patyrė bendrovių „Bitė“, „Telia“ klientai ir dalis „Tele2“ vartotojų.

Sutrikimai fiksuoti ir Estijoje, tačiau „SK ID Solutions“ atstovai negalėjo pakomentuoti situacijos toje šalyje.