Metinė infliacija Lietuvoje pralenkė ES vidurkį
Su­de­rin­ta me­ti­nė inf­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je lie­pos mė­ne­sį bu­vo kiek di­des­nė nei vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ša­lių, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Lietuvoje ji siekė 2,3 proc., rodo penktadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.

Visoje ES metinė infliacija liepą siekė 2,2 proc., o tik euro zonoje – 2,1 procentai.

Latvijoje kainos per metus vidutiniškai ūgtelėjo 2,7 proc., o Estijoje – 3,3 procento.

Didžiausia suderinta metinė infliacija liepą buvo Rumunijoje – 4,3 procento. Metinis kainų augimas fiksuotas visose ES valstybėse.