Metalo apdirbėjams trepsėti vietoje neleidžia sektoriaus problemos
Su kva­li­fi­kuo­tos ir mo­ty­vuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mu su­si­du­rian­tis ša­lies me­ta­lo ap­dir­bi­mo sek­to­rius šią prob­le­mą ban­do spręs­ti mo­der­ni­zuo­da­mas ga­my­bą. Tie­sa, čia la­biau pa­gel­bė­tų ro­bo­tai, ta­čiau mo­der­ni­za­vi­mas tu­ri ki­tų pliu­sų: šiuo­lai­kiš­ka įran­ga lei­džia tau­py­ti ža­lia­vas, ener­gi­ją ir pa­isy­ti ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

Sostinės metalo apdirbimo įmonės „Politeca“ vadovas Eimantas Morkus pabrėžė, kad jauni žmonės, nors ir baigę mokslus, į darbo rinką žengia labai žali. „Tarkime, suvirintojai – nors žmonės ir baigia suvirintojų kursus, tačiau dirbti ateina su labai menku žinių bagažu. Juos išmoko tik pačių pagrindų: kaip virinti elementarų plieną pačiu elementariausiu būdu. Bet jei reikia virinti nerūdijantį plieną, tokių įgūdžių žmonės iš profesinių mokyklų neturi. Nesu tikras, ar čia studijų programos netobulumas, ar patys moksleiviai yra mažai suinteresuoti ko nors išmokti, tačiau faktas, kad jie į darbo rinką žengia nepasiruošę“, – problemą įvardijo „Politecos“ direktorius.

E. Morkaus nuomone, visiškai normalu, kad įmonės turi pačios augintis šiuos žmones. Bėda ta, kad kiek prakutę ir pramokę daugiau nei paprastas suvirinimas, jauni žmonės linkę pabėgti. „Įmonė darbuotoją užsiaugina, tačiau, pasirodo, tik tam, kad jis galėtų savo įgytas žinias demonstruoti užsienyje. Apskritai kalbant, keičiasi ir žmonių požiūris: juodo rankų darbo dirbti mažai kas benori, visi iškart pageidauja švaraus arba administracinio darbo. O pastabos, kad reikėtų tobulėti ar pasitempti, dirbti efektyviau, beveik visada baigiasi įsižeidimu ar grasinimu išeiti iš darbo“, – pasakojo pašnekovas.

Kitų kliūčių ir sunkumų (biurokratinių, valstybės, mokestinių) „Politeca“ kol kas nepastebi ir kaip esminę problemą įvardija kvalifikuoto personalo trūkumą.

Svarbiausia ši problema yra ir „InSpektre“ – kitoje Vilniaus rajone veikiančioje metalo apdirbimo įmonėje, kurios specializacija – lazerinis plieno pjaustymas. Jos vadovas Andrius Kvietkauskas dar pridūrė, jog susiduria su stipria Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos metalo apdirbimo įmonių konkurencija, ypač ieškant eksporto rinkų.

Tos pačios problemos išeičių ieškoti verčia ir Kauno metalo apdirbimo įmonę „SDL Engineering“.

Nors žmonės baigia suvirintojų kursus, tačiau dirbti ateina su labai menku žinių bagažu – juos išmoko suvirinti elementarų plieną pačiu elementariausiu būdu.

Vieni jau dirba, kiti dar laukia

Šiek tiek pranašumo prieš kitus sektoriaus žaidėjus šios įmonės įgijo dėl to, kad sugebėjo užsitikrinti europinę paramą ekoinovacijų projektams. Tiesa, juos įgyvendinti metalo apdirbėjams sekasi skirtingai.

„SDL Engineering“ įrangą gavo ir ją sumontavo praėjusių metų pabaigoje. „InSpektro“ vadovas A. Kvietkauskas taip pat džiaugėsi, kad projekto įgyvendinimas vyksta sklandžiai. „Pradėję paruošiamuosius darbus prieš metus, šiandien jau turime įsigiję naują lazerinio pjovimo įrangą, kuri jau antras mėnuo dirba visu pajėgumu“, – sakė jis.

„Politecos“ direktorius E. Morkus neslėpė: „Pats projektas dar yra „popieriuje“, apčiuopiamų rezultatų (t. y. įsigyto įrenginio) kol kas nėra, tačiau netrukus idėja pradės materializuotis ir įrenginį planuojame turėti iki 2020 metų vidurio.“

Kauniečiai įsigijo du štampavimo įrenginius ir padavimo liniją. Kol šios įrangos neturėjo, „SDL Engineering“ pagamintą produktą testuodavo nenašia hidrauline įranga, kurios galimybės ribotos, o pats procesas lėtas. „Skaičiuojame, jog įsigiję naują įrangą testavimo procesą optimizavome apie 5 kartus. Dirbame našiau, nes testavimo laikas sutrumpejo iki 2–5 dienų. Anksčiau pagamintos produkcijos testavimas trukdavo 2–3 savaites, kartais tekdavo ją testuoti subrangos būdu, o tai labai pailgindavo procesą“, – naujos įrangos privalumus vardijo įmonės direktorius Aleksas Nekrošius.

Be to, įgyvendinus projektą, įmonei atsivėrė galimybės bendradarbiauti su užsienio šalimis, o iki šiol daugiausia buvo dirbama su Lietuvos įmonėmis. „Tačiau Lietuvoje mūsų produktas neturi didelės paklausos, rinka jam per maža. Šiuo metu jau dirbame su Lenkijos, Estijos ir Vokietijos įmonėmis, kurios tiekia detales automobilių pramonei, taip pat turime užmezgę kontaktus su potencialiais klientais iš Skandinavijos šalių. Tikimės, kad pardavimas kasmet augs 10–20 procentų. Žinoma, daug kas priklausys nuo globalių pokyčių rinkose“, – sakė „SDL Engineering“ vadovas.

Gali apdoroti ir spalvotuosius metalus

Iki šiol „InSpektras“ turėta įranga galėjo apdirbti tik juoduosius metalus (plieną, nerūdijantį plieną ir kt.), o įsigijęs naujas lazerinio pjovimo stakles išplėtė apdirbamų medžiagų asortimentą: jau gali apdirbti ir spalvotuosius metalus (varį, žalvarį, bronzą ir kt.). Taip pat nauja technologija suteikia galimybę gaminti ir ypač smulkius, precizinius gaminius. „Ne mažiau svarbu, kad, priklausomai nuo apdirbamos žaliavos storio, klientų poreikius galime patenkinti iki 4 kartų greičiau“, – tvirtino A. Kvietkauskas.

„InSpektras“ pardavimo pajamas planuoja padidinti maždaug 20 procentų. Šiuo metu didžioji įmonės produkcijos dalis parduodama vidaus rinkoje, tačiau, padidinus gamybos pajėgumus, ketinama plėsti ir eksportą. „Šiuo metu eksportuojame į Daniją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją, tikimės išplėsti geografiją ir rasti naujų klientų Skandinavijos šalyse“, – sakė įmonės vadovas.

„Politecos“ direktorius skaičiuoja, kad bendra įmonės pardavimo apimtis įsigijus įrangą per pirmuosius metus turėtų išaugti apie 15 proc., o rinkų geografija neturėtų labai kisti. „Apie 85 proc. gaminių parduodame Lietuvoje, o apie 15 proc. – ES šalyse: Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje. Nemanau, kad įsigijus įrenginį artimiausiais metais geografija smarkiai plėsis, tačiau eksporto procentas turėtų augti, nes pasiūlyti visą galutinį produktą galėsime dažniau, nei siūlome šiuo metu. Artimiausių penkerių metų siekiamybė būtų suvienodinti eksporto ir Lietuvos rinkos apyvartos dalis“, – kalbėjo E. Morkus. Šiuo metu panašiai kaip „Politecos“ pasiskirsto ir „InSpektro“ produktų pardavimas: 80 proc. tenka vidaus rinkai, o 20 proc. eksportuojama.

Mažės tarša, bus taupomi ištekliai

„Politeca“ planuoja įsigyti lazerines lakštų ir vamzdžių pjaustymo stakles, kuriomis pakeis atgyvenusį lakštų pjovimo vandens srove su abrazyvu įrenginį. „Šiuo metu juo ir dirbame, o iš lazerinių technologijų kol kas nieko netaikome. Vamzdžius pjaustome juostiniais pjūklais, tačiau nemažos dalies jų bus galima atsisakyti, kai įdiegsime naują lazerinį įrenginį. Dėl to darbo ir gaminių kokybė taps geresnė, detalės tikslesnės, be to, jas bus galima gaminti daug įvairesnių konfigūracijų“, – netolimos ateities planais dalijosi E. Morkus.

Įmonės vadovas sakė, kad kol kas sunku įvardyti, kokiais gaminiais pasipildys asortimentas, tačiau aišku, kad gaminiai bus sudėtingesni, bus orientuojamasi ne tik į atskirų komplektuojamųjų detalių, bet ir į galutinio produkto gamybą.

Žodis „ekoinovacija“ sufleruoja, kad įgyvendinus projektus įmonių veikla nedaro arba nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Nauja „InSpektro“ įranga, pasak A. Kvietkausko, vartoja iki 4 kartų mažiau elektros energijos, taip pat sunaudojama mažiau alyvos, gamybos procese nebenaudojamos rezonuojančios dujos, be to, susidaro mažiau atliekų – sudegusių plieno dulkių.

„Būsimu lazeriniu įrenginiu mes pakeisime vandens pjovimo su abrazyvu stakles ir per metus gamybos procese sutaupysime apie 1 tūkst. kub. m vandens, apie 35 tonas abrazyvo, taip pat naujas įrenginys naudos apie 50 proc. mažiau elektros energijos, nebereikės dažnai keičiamų vandens filtrų, vandens minkštinimo druskų ir kitų priedų, reikalingų vandens pjovimo staklėms“, – būsimą naudą vardijo „Politecos“ vadovas.

Planuoja naujus pokyčius

Problemos, su kuriomis susiduria metalo apdirbimo sektorius, minėtoms trims įmonėms neleidžia stovėti vietoje. „InSpektras“ dar šiemet ketina modernizuoti gaminių paruošimo dažymui procesą. „Rankinį šlifavimą pakeisime automatizuotu valymu šepečiais“, – pokyčius trumpai nusakė A. Kvietkauskas.

„Politeca“ planuoja įsirengti miltelinio dažymo liniją. „Šiuo metu mes patys dažymo paslaugos neteikiame arba ją teikia subrangovai, tačiau per porą metų planuojame paleisti ir miltelinio dažymo liniją“, – planais dalijosi E. Morkus.

„SDL Engineering“ yra numačiusi atnaujinti įrangos parką: įsigyti našesnių, daugiau galimybių suteikiančių įrenginių ir pritraukti kuo daugiau užsienio klientų. „Be to, ketiname įsigyti nuosavas patalpas, nes dabar dirbame nuomojamose. Galvojame apie statybas, nes mums reikalingos specifinės patalpos, o šiuo metu galima rinktis tik iš daugybės pritaikytų sandėliavimui. Jei rasime vietos, plėsimės Kaune arba ieškosime sklypo aplink Kauną“, – pasakojo A. Nekrošius.