Mažiau santaupų „kojinėje“, daugiau paslaugų internetu
San­tau­pas dau­gu­ma mie­liau­siai lai­ko ei­na­mo­jo­je ban­ko sąs­kai­to­je, o ket­vir­tis tau­pan­čių­jų – ter­mi­nuo­tuo­ju in­dė­liu. Tik ma­žiau nei treč­da­lis kau­pia gry­nuo­sius pi­ni­gus.

Vis daugiau šalies gyventojų pageidauja gauti kuo įvairesnes finansines paslaugas internetu bei domisi finansų sektoriaus naujovėmis. O kita dalis pirmenybę teikia pastovumui bei tradiciniams sprendimams. Nors finansų ir kredito įstaigų klientų įpročiai – skirtingi, juos vienija lūkestis gauti saugias ir patikimas paslaugas. Tai pranešė tyrimą atlikusi Lietuvos bankų asociacija (LBA).

Kai kurios kasdienės paslaugos jau sunkiai įsivaizduojamos be elektroninių paslaugų: pavyzdžiui, net 58 proc. apklausos dalyvių nurodė, jog atsiskaityti už komunalines paslaugas jiems priimtiniausia per internetinį banką.

Mantas Zalatorius, LBA prezidentas, pranešime teigė, kad „klientų aptarnavimo skyrius ir išmanusis telefonas jau šiandien yra lygiavertės paslaugų teikimo platformos“.

Tyrimo atskleisti respondentų įpročiai – kontrastingi. Santaupas dauguma mieliausiai laiko einamojoje banko sąskaitoje (54 proc.) arba saugo terminuotuoju indėliu (26 proc.). Tik mažiau nei trečdalis (26 proc.) taupo kaupdami grynuosius pinigus.

Vardijant priimtiniausius atsiskaitymo už prekes ir paslaugas būdus, populiariausi buvo grynieji pinigai, tai nurodė 77 proc. apklausos dalyvių. Mokėjimo kortelės, paminėtos 65 proc. apklaustųjų, liko antroje vietoje.

Priklausomai nuo amžiaus, kitų demografinių ir socialinių veiksnių, matyti ir daugiau ryškių skirtumų tarp vartotojų grupių. Klientai nuo 55 metų nepalankiai vertina paslaugų perkėlimą į internetą, o 26–45 metų asmenys pageidautų, kad paslaugų, dėl kurių būtinai reikėtų apsilankyti fiziniame banko klientų padalinyje, būtų kuo mažiau.

Vartotojams vis labiau žinoma tampa moderniųjų finansinių technologijų sritis. LBA tyrimo duomenimis, 2017-aisiais besinaudojančių bent vienos iš šių įstaigų paslaugomis buvo 38 proc. apklaustųjų, o 2018-aisiais tokie asmenys jau sudarė 44 procentus. Technologijų bendrovėms simpatizuojančių vartotojų grupė gana aiškiai apibrėžta: tai aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų, didmiesčių gyventojai, daugiausia vyrai.

„Nepaisant dinamiško sektoriaus vystymosi, kai kurie dalykai nesikeičia – niekur nedingo pasitikėjimo kriterijus, kuris visada buvo svarbus finansų srityje. Lėšų, duomenų apsauga, nusikaltimų prevencija ir susiję iššūkiai įgavo dar didesnę reikšmę. Tad visuotinis finansų sektoriaus siekis keistis ir keisti privalo eiti išvien su principingumu bei griežtomis taisyklėmis, kurios privalomos visiems finansų rinkos dalyviams be išimties“, – akcentavo M. Zalatorius.

Saugumą ir patikimumą kaip svarbiausias finansų įstaigos savybes nurodė per 90 proc. apklaustųjų. Lietuvos gyventojams taip pat rūpi, kad finansinių bei kredito paslaugų teikėjas būtų sąžiningas (80 proc.) ir veiktų operatyviai (69 proc.).

Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą, kuriuo vertinamas bankų ir kitų finansines bei kredito paslaugas teikiančių verslo subjektų įvaizdis, 2018 metų pabaigoje LBA užsakymu atliko bendrovė „Spinter tyrimai“.