Mažiau laisvų darbo vietų
2018 me­tų an­tro­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je bu­vo 19,2 tūkst. lais­vų dar­bo vie­tų sam­do­mie­siems dar­buo­to­jams, ar­ba be­veik 3 proc. ma­žiau ne­gu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilniaus regione laisvų darbo vietų buvo 10,1 tūkst., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione šiek tiek mažiau – 9,1 tūkst.

2018 metų antrąjį ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo – palyginti su šių metų pirmuoju ketvirčiu, 0,9 tūkst., arba 4,6 proc., palyginti su atitinkamu 2017 metų laikotarpiu, – 0,6 tūkst., arba 2,9 proc.

2018 metų antrojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje buvo 1,5 proc. – tai 0,1 procentinio punkto mažiau nei pirmąjį 2018 metų ketvirtį, palyginti su 2017 metų atitinkamu ketvirčiu, laisvų darbo vietų lygis nesikeitė.

Šalyje laisvų darbo vietų skaičius 2018 metų antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 metų pirmuoju ketvirčiu, labiausiai sumažėjo statyboje – 0,7 tūkst., viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime bei informacijos ir ryšių įmonėse – po 0,2 tūkst., o padidėjo pramonėje bei administracinėje ir aptarnavimo veikloje – po 0,3 tūkst., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įmonėse – 0,2 tūkst.

Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 3,3 proc. (ypač gynybos bei viešosios tvarkos ir apsaugos veiklos įstaigose), finansinėje ir draudimo veikloje – 3,2 proc., informacijos ir ryšių įmonėse – 2,5 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime – 0,3 proc., nekilnojamojo turto operacijų įmonėse – 0,5 proc., kitoje aptarnavimo veikloje – 0,7 proc.