Manto Bartuškos komandą „Lietuvos geležinkeliuose“ paliko jau trečias vadovas
Iš vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­si­trau­kė Tur­to val­dy­mo cen­tro di­rek­to­re Jur­gi­ta Gi­nei­kai­tė. Tai jau tre­čias įmo­nę pa­li­kęs va­do­vas, at­ėjęs į nau­ją­ją Man­to Bar­tuš­kos ko­man­dą.

„Lietuvos geležinkelių“ atstovas Mantas Dubauskas BNS patvirtino, kad J. Gineikaitė šalių susitarimu nebedirba nuo ketvirtadienio.

Pati J. Gineikaitė savo pasitraukimo BNS nekomentavo.

Anot M. Dubausko, į Turto valdymo centro vadovo pareigas bus skelbiama atranka.

„Lietuvos geležinkelių“ Turto valdymo centrui J. Gineikaitė vadovavo mažiau nei pusmetį. Iki tol ji vadovavo bendrovės antrinei įmonei „Gelsauga“, anksčiau yra vadovavusi bendrovėms „Inservis“, „Kita linija“, „Rubineta“, dirbo Vilniaus kredito unijos valdyboje.

Pernai lapkritį „Lietuvos geležinkelius“ paliko generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas, o praėjusią savaitę – įmonės Informacinių technologijų (IT) centro vadovė Eglė Radvilė.