Loterijų rengėjai skaičiuoja didesnius pelnus
Lie­tu­vo­je lo­te­ri­jas or­ga­ni­zuo­jan­čios bend­ro­vės pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ga­vo 22,918 mln. eu­rų pa­ja­mų iš lo­te­ri­jų veik­los – 21,1 proc. dau­giau nei per­nai sau­sį-bir­že­lį, kai jos bu­vo 18,924 mln. eu­rų.

Bendrovių išplatintų bilietų apyvarta per metus padidėjo 15,7 proc. iki 49,725 mln. eurų. Iš viso išplatinta beveik 49 mln. vienetų bilietų (14,3 proc. daugiau nei pernai pirmąjį pusmetį), o gyventojai loterijose iš viso laimėjo 26,807 mln. eurų (11,5 proc. daugiau), pranešė Lošimų priežiūros tarnyba (LPT).

Loterijų organizatoriai pirmąjį pusmetį į biudžetą sumokėjo 2,646 mln. eurų loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, dar 3,978 mln. eurų skirta paramai ar labdarai.

Kovo pabaigoje loterijas šalyje organizavo 7 bendrovės ir viena mažoji bendrija.