Logistikos specialistai ir 2018-aisiais išlieka vieni paklausiausių darbo rinkoje
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vil­ki­kų vers­las su­ku­ria per 9 proc. BVP. Ša­lies lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je dir­ba apie 5 proc. vi­sų dar­buo­to­jų. Ta­čiau ūkio plė­tra, eko­no­mi­kos au­gi­mas ve­žė­jams lei­džia plės­ti vers­lą ir įdar­bin­ti dau­giau pro­fe­sio­na­lių lo­gis­tų-eks­pe­di­to­rių. Ne­se­niai „For­bes“ pa­skelb­ta­me ar­ti­miau­sio de­šimt­me­čio pers­pek­ty­viau­sių pro­fe­si­jų de­šim­tu­ke 7-ąją vie­tą užė­mė lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tai.

Krovinių ekspedijavimas – tai pagrindinė krovinių ekspedijavimo (logistikos) bendrovių teikiama paslauga. Ekspeditoriaus profesija – viena seniausių, atsiradusi dar XVII-XVIII amžiuje. Pirmieji ekspeditoriai rūpinosi saugiu turtingiems piliečiams priklausiusio bagažo pervežimu. Ir tik vėliau ekspedijavimas pradėtas sieti ne tik su krovinių pervežimu, bet su šio proceso organizavimu. Šiandien pagrindinis paslaugos tikslas – sklandžiai organizuoti logistikos grandinę.

Išsamiau apie pagrindines krovinių ekspeditorių funkcijas

Profesionalūs ekspeditoriai suplanuoja krovinio judėjimo ciklą: parenka transportą pagal krovinio gabaritus, savybes ir kitus parametrus, suranda vežėjus, po to sudaro tinkamiausią ar optimizuoja esamą maršrutą, įformina reikiamus dokumentus (taip pat tarpininkauja muitinėje tvarkant visus formalumus), jei reikia, konsoliduoja siuntas ir rūpinasi sandėliavimu, stebi krovinių judėjimą realiu laiku, organizuoja finansinius atsiskaitymus ir kt.

Žurnale „Forbes“ Jasonas Shuttleworthas pateikia 5 priežastis, kodėl verta rinktis logisto-ekspeditoriaus karjerą:

• Šiame darbe niekada nebūna nuobodu. Darbas nėra monotoniškas, jį sunku įsprausti į rėmus „nuo aštuonių iki penkių“. Dirbant logistikos sektoriuje, nėra ir dviejų vienodų dienų.

• Didelės karjeros perspektyvos. Vieną dieną logistas-ekspeditorius gali dirbti nedidelėje vietinėje įmonėje, o kitą – koordinuoti didelės tarptautinės įmonės logistikos strategiją.

• Mobilumas. Nors įprastai turėsite nuolatinę darbo vietą biure, gali tekti lankytis gamyklose, logistikos centruose, vykti į komandiruotes užsienyje, lankyti klientus ir t. t. Darbas su žmonėmis iš viso pasaulio atveria daug naujų galimybių.

• Darbas su naujausiomis technologijomis, pvz., daiktų internetu, dronais, be vairuotojų važiuojančiais vilkikais ir pan.

• Motyvuojantis darbas. Būtent nuo stropaus ir atsakingo logisto-ekspeditoriaus darbo priklauso, ar tiekimo procesas vyks sklandžiai.

Į ką kreipiamas dėmesys ruošiant profesionalius ekspeditorius?

Ekspeditoriai ruošiami Lietuvos verslo, profesinio mokymo centuose (mokymo trukmė – 1–3 m.), kolegijose (mokymo trukmė – 3–4 m., aukštosiose mokyklose (mokymo trukmė – 3,5–6 m. (bakalauro studijos), 1,5–2 m. (magistro studijos).

Kaip minėta, logistikos verslas – vienas sparčiausiai tobulėjančių verslų, kuriame pritaikomos ir išbandomos naujausios technologijos, todėl logistasekspeditorius privalo gebėti naudotis naujausiomis technologijomis (programomis), pateikti užsakymus ir kt. Logisto veikloje svarbus finansinis aspektas – krovinių biržos padeda konsoliduoti krovinius ir taupyti lėšas, dažnai siekiančias dešimtis tūkstančių eurų. Viena pagrindinių tarptautinių biržų – www.cargo.lt – krovinių birža vežėjams.

Kasdienėje logisto-ekspeditoriaus veikloje svarbios dokumentų įforminimo taisyklės, gebėjimas bendrauti su klientais, užsienio kalbų mokėjimas – ekspeditoriaus specialybė yra tarptautinė.

Kai kurios mokyklos, ruošiančios šiuos specialistus, nemažai dėmesio skiria teisiniams logisto– ekspeditoriaus profesijos aspektams – šiuo metu egzistuoja daugiau nei 600 teisės aktų, reglamentuojančių logistikos veiklą. Tad ruošiant specialistus svarbi ne vien makrologistika, bet ir mikrologistika.

Taigi, apibendrinant, logistas-ekspeditorius turi turėti gerus komunikavimo įgūdžius – jam tenka daug bendrauti su klientais. Taip pat svarbūs darbo planavimo ir organizavimo įgūdžiai, greita orientacija – šiame darbe pasitaiko daug netikėtų situacijų, kuriose svarbu nedelsiant priimti sprendimus. Tai dinamiškas darbas tiems, kurie nebijo iššūkių, nori tobulėti ir kasdien išmokti kažką nauja.

Užs. LM3032