Ligos išmoka: 62 proc. darbo užmokesčio
Li­gos pa­šal­pas šie­met gau­nan­tys gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo, kad šios „Sod­ros“ iš­mo­kos pro­cen­ti­nė iš­raiš­ka yra su­ma­žė­ju­si be­veik 20 pro­cen­ti­nių punk­tų – pri­skai­čiuo­ja­mi 62 proc. dar­bo už­mo­kes­čio, o ne 80 proc., kaip bū­da­vo iki šiol. Be to, prieš iš­mo­kant gy­ven­to­jui dar at­skai­to­mas 21 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų. Bet ir „Sod­ra“, ir bu­hal­te­riai ra­mi­na, kad apd­raus­tie­ji į ran­kas gau­na ne ma­žiau lė­šų, nei skai­čiuo­jant pa­gal anks­tes­nę tvar­ką.

Nuo 2019 metų pradžios ligos išmoka, kurią „Sodra“ moka apdraustajam nuo trečios ligos dienos, siekia 62,06 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio, o slaugant šeimos narį skaičiuojamas išmokos dydis nuo pirmos ligos dienos – 65,94 proc. jo užmokesčio.

Anksčiau, iki 2019-ųjų, ligos išmoka apdraustajam būdavo skaičiuojama nuo 80 proc., slaugant šeimos narį – 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Ligos išmoka negali būti mažesnė nei 6,66 euro ir didesnė nei 71,02 euro (slaugant – 75,46 euro) už dieną. Savo išmokos dydį gyventojas gali susiskaičiuoti „Sodros“ skaičiuoklėje.

Gerokai mažiau nedarbingumo pažymėjimų

„Sodros“ komunikacijos vadovas Saulius Jarmalis pabrėžė, kad išmokų suma eurais į rankas nuo šių metų pradžios liko tokio pat dydžio ar netgi šiek tiek didesnė, negu skaičiuojant pagal ankstesnę tvarką. Procentinis ligos išmokos dydis sumažėjo, tačiau esą reikia turėti omenyje, kad 1,289 karto buvo indeksuotas darbo užmokestis, nuo kurio tos išmokos skaičiuojamos.

„Padidėjus sumai, nuo kurios įmokos skaičiuojamos, buvo sumažinta ligos išmokos procentinė išraiška, o galiausiai išmokos suma eurais į rankas liko tokia pati ar netgi šiek tiek didesnė dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo. Jeigu išmokos procentinis dydis nebūtų sumažintas, gyventojai sirgdami į rankas gautų didesnes sumas, nei jų darbo užmokestis buvo iki susergant“, – aiškino jis.

„Sodra“ neseniai skelbė, kad šiemet išduota 15 proc. mažiau nedarbingumo pažymėjimų nei pernai tuo pačiu metu.

Tačiau, anot S. Jarmalio, tiek pat šią žiemą augo ligos išmokų suma padidėjus darbo užmokesčiui – iš viso išmokėta 82 mln. eurų ligos išmokų. Tad nesą jokio pagrindo daryti išvadą, kad nedarbingumo pažymėjimų skaičius galėjo mažėti dėl ligos išmokų dydžių skaičiavimo pasikeitimo.

Nuo 2019 metų pradžios ligos išmoka, kurią „Sodra“ moka apdraustajam nuo trečios ligos dienos, siekia 62,06 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Kai darbdaviai dosnesni

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė, laikinai direktorės pareigas einanti Daiva Čibirienė „Lietuvos žinias“ taip pat patikino, kad ligos išmokos dėl 20 proc. sumažintos procentinės išraiškos nesumažėjo – jos neva galėjo netgi ūgtelėti.

Norėdama tai įrodyti, pašnekovė ragino gyventojus pasitikrinti išmoką: anksčiau taikytą išmokos dydį – 80 proc. nuo pajamų – padalyti iš darbo užmokesčio indeksavimo skaičiaus (1,289); gaunama 62,06 – būtent tiek, kiek siekia dabartinis ligos išmokos procentinis dydis.

„Dabar yra netgi geriau: kai ligos pašalpa siekė mažiausiai 80 proc. ir kai kurie darbdaviai mokėdavo daugiau, pavyzdžiui, 100 proc., mokesčiai „Sodrai“ nuo tokios ligos pašalpos nebūdavo taikomi. Algą indeksavus, 100 proc. tarsi reikėtų dalyti iš 1,289 ir tuomet ligos pašalpa turėtų siekti 77,58 proc., bet to nėra – 100 proc. ir lieka 100 procentų. Taigi, jei yra darbdavių, kurie moka sergant darbuotojui ne minimalią ligos išmoką – ne 62,06 proc., o 100 proc., – tai jiems dirbantys asmenys gauna 22,4 proc. daugiau“, – aiškino D. Čibirienė.

Vis dėlto pašnekovė sutiko, kad pamačius mažesnius ligos išmokos skaičiavimo procentus žmonėms iškart kyla mintis, kad juos „apvogė“.

„Tačiau niekas jų neapvogė. Jei 100 eurų ligos išmoka jiems būtų apskaičiuota 2018 metais, tiek pat jiems bus apskaičiuota ir 2019 metais“, – tikino ji.

„Lietuvos žinios“ primena, kad nuo darbuotojui „Sodros“ priskaičiuotos ligos išmokos dar atskaitomas gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka – tad į rankas išmokama 21 proc. mažesnė išmoka, nei apdraustąjį informavo „Sodra“. Pavyzdžiui, jeigu „Sodra“ pranešė, kad už sirgtas 9 dienas apdraustajam priskaičiuota 335 eurų ligos išmoka, tai pritaikius atskaitymus jis realiai į rankas gaus tik 264,65 euro. Mat nuo ligos išmokos, paprastai žmonių vadinamos pašalpa, valstybė iš sirgusio asmens atskaičiuoja ne tik 6 proc. PSD įmokų, bet ir GPM – dar 15 procentų.