Lietuvos ūkininkams – beveik 17 mln. eurų
Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ta­rė spren­di­mui skir­ti 16,9 mln. eu­rų So­li­da­ru­mo fon­do lė­šų Lie­tu­vai, sie­kiant iš da­lies kom­pen­suo­ti per­nai va­sa­rą ir ru­de­nį užk­lu­pu­sių pot­vy­nių nuo­sto­lius. An­tra­die­nį spren­di­mui skir­ti par­amą pri­ta­rė 652 eu­ro­par­la­men­ta­rai, ne­pri­ta­rė 26, o su­si­lai­kė 4, pra­ne­šė Eu­ro­pos par­la­men­tas.

Pernai vasarą ir rudenį Lietuva nukentėjo nuo ilgalaikių liūčių, dėl kurių visiškai įmirkęs dirvožemis negalėjo sugerti vandens pertekliaus. Dėl to kilo potvyniai, nuo kurių daugiausia nukentėjo tinklų infrastruktūra ir žemės ūkis.

Lietuvos valdžios institucijos tiesioginę potvynių žalą įvertino apie 407 mln. eurų, o tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo darbų išlaidas – daugiau kaip 240 mln. eurų. ES Lietuvai kompensuos 16,9 mln. eurų patirtos žalos.

Europarlamentarai taip pat pritarė paramos skyrimui kitoms pernai nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms ES valstybėms: nuo audrų nukentėjusiai Lenkijai (daugiau kaip 12 mln. eurų), žemės drebėjimą išgyvenusiai Graikijai (2,5 mln. eurų) ir nuo potvynių nukentėjusiai Bulgarijai (daugiau nei 2 mln. eurų).

ES nuo 2002 metų suteikia finansinę paramą valstybėms, patyrusioms gaivalines nelaimes, pavyzdžiui, gaisrus, audras, potvynius ar žemės drebėjimus. Ši parama jau skirta 24 valstybėms, kuriose įvyko 80 tokio pobūdžio nelaimių , tarp jų ir 2005 metais Lietuvoje, kai šalį siaubė uraganas Ervinas.